Woensdag 12 augustus verzorgt ZwolleDoet! een bijeenkomst voor mensen die in tijd van corona iemand verloren.
Woensdag 12 augustus verzorgt ZwolleDoet! een bijeenkomst voor mensen die in tijd van corona iemand verloren. (Foto: )

ZwolleDoet!: van mantelzorg in coronatijd tot een werkplaats voor gereedschap

ZwolleDoet! is hét startpunt voor vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorg. Voor helpen, hulp en houvast. Voor jezelf. Voor elkaar. Wie meer wil weten over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, kan mailen naar info@zwolledoet.nl of bellen met 038 - 4225200.

Mantelzorg in coronatijd

Voor mantelzorger die door de coronaperiode anders zijn gaan kijken naar het leven, en vragen hebben als 'wat als er iets met mij gebeurt', is er dinsdag 4 augustus een bijeenkomst. Ze kunnen daar met andere mantelzorgers praten over wat de coronamaatregelen met ze gedaan heeft. Dit gebeurt leiding van een geestelijk verzorger, een zorgverlener gespecialiseerd in het begeleiden van mensen bij zingeving en levensvragen - ongeacht je geloofsovertuiging. Deelname is gratis. Aanmelden via www.zwolledoet.nl/mantelzorgcoronatijd of 038 - 4225200.

Vrijwilliger social media

Toegankelijk Zwolle is op zoek naar een vrijwilliger voor het maken van content en voor sociale media. Toegankelijk Zwolle zet zich in voor mensen met een fysieke, psychiatrische of sociale beperking.

Aanmelden via www.zwolledoet.nl/socialmediavrijwilliger of 038 - 422 5200.

Praten na afscheid

Iemand een knuffel geven of 'zomaar' op bezoek gaan was er door de coronamaatregelen niet bij de afgelopen maanden. Zelfs niet wanneer er iemand in je omgeving overleed. Afscheid nemen werd daardoor soms nog lastiger. Op woensdag 12 augustus verzorgt ZwolleDoet! voor de mensen die in tijd van corona iemand verloren hebben een ontmoetingsbijeenkomst. Hier is ruimte om in een kleine groep jouw verhaal te delen en van gedachten te wisselen . Er is een geestelijk verzorger aanwezig, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen rondom ziekte en overlijden. Deelname is gratis.
Aanmelden via www.zwolledoet.nl/verliestijdenscorona of 038 - 422 5200

Gered Gereedschap

Gered Gereedschap heeft als doel mensen in ontwikkelingslanden zelfredzaam en zelfstandig te maken. Dit doen ze door gereedschap in te zamelen, op te knappen en te versturen naar organisaties, waaronder technische scholen in Afrika. In Nederland zijn circa 25 werkplaatsen actief met meer dan 500 vrijwilligers, maar in Zwolle nog niet. Daarom is de organisatie op zoek naar enthousiaste, ondernemende mensen die hier een werkplaats willen beginnen

Meer informatie via www.zwolledoet.nl/geredgereedschap of 038 - 422 5200.

Meer berichten