Integratie van tekst en beeld (met een fraaie tekening van Bert Dijkink)
Integratie van tekst en beeld (met een fraaie tekening van Bert Dijkink) (Foto: Auteur)

Website Onze Lieve Vrouwetoren vernieuwd: www.peperbus-zwolle.nl

Zwolle - De website van de Onze Lieve Vrouwetoren - www.peperbus-zwolle.nl - is vernieuwd. De oude website was in de loop van de tijd uitgebreid met veel informatie over de toren, de kerk, het carillon en de stad. Aandacht werd besteed aan de architectuur, de functies van toren en kerk, de betekenis van de toren voor de stad. Een begrijpelijke en overzichtelijke structuur was hierbij intussen wel een beetje verloren gegaan.

Daar is nu deze vernieuwde website voor in de plaats gekomen. Die wijkt op verschillende punten af van de vorige. De hoofdstructuur bestaat uit vier ingangen en een home-pagina. Alle belangrijke onderwerpen komen daarin aan de orde. Via een tweede menu krijgt de bezoeker informatie over bezoek aan de kerk en over beklimmen van de toren. Via de knop Actueel volgt informatie over wat er zoal te doen is rond de toren: concerten (orgel, solo, zang, orkest, carillon), vieringen - ook in zusterkerken - en nieuws rondom.

De tweede belangrijke verandering: de toegang tot al deze informatie via mobiele apparatuur als telefoon of iPad. De structuur van een website moet direct herkenbaar zijn. En herkenbaar blijven als je er in rondbladert. Het mag niet uitmaken of je dat doet op een breed beeldscherm of op je kleine smartphone.  

Het hoofdmenu blijft steeds bovenin staan. De ingangen Toren en de Klokken bevatten de meeste informatie. Je krijgt bij uitvoerige informatie in tekst en beeld eerst een korte samenvatting om in één of twee vervolgstappen bij de gedetailleerde gegevens uit te komen.

Op deze manier kan het gebruik van een zogenoemd Hamburgermenu worden vermeden. Uit onderzoek blijkt dat veel bezoekers die drie horizontale streepjes negeren en zo nooit aan de uitgebreide informatie toekomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden