Het team van Youngmade.
Het team van Youngmade. (Foto: Youngmade)

Creatieve werkplek biedt kansen voor jongeren

Zwolle - Aan de Grote Voort 8 te Zwolle opent Youngmade B.V. een werkplaats voor jongeren die moeite hebben bij het vinden van een reguliere baan. Samen met professionals en stagiaires bedenken, ontwerpen en verkopen ze hier zelfgemaakte producten.

In de creatieve werkplaats worden bijzondere en persoonlijke cadeaus gemaakt door jongeren die hulp krijgen om het beste uit zichzelf te halen.

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Door de omvang van deze groep en beperking van middelen, is er in de reguliere hulpverlening vaak geen passende hulp mogelijk. Youngmade biedt hier uitkomsten.

In de creatieve werkplaats werken deze jongeren in kleine groepen aan een project en krijgen ze begeleiding op maat. Hierdoor leren ze om te gaan met hun obstakels en ontdekken ze hun talenten. Binnen Youngmade krijgen ze praktijkonderwijs, bouwen ze een portfolio op en ontvangen ze een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Youngmade is betrokken bij de Creatieve Coöperatie. Hier werken culturele en creatieve ondernemers nauw samen. Het is dé plek in Zwolle waar ondernemerschap wordt gestimuleerd, kennis wordt gedeeld en waar innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld.
Het doel is om een omgeving te creëren, waar elkaars talenten worden benut en iedereen de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen.

Meer berichten