Foto:

Gemeente Zwolle en ROVA samen in actie tegen eikenprocessierups

Zwolle - Door het warme weer van de afgelopen dagen zijn de eerste eikenprocessierupsen dit jaar al uit hun eitjes gekropen. Om overlast bij bewoners zoveel mogelijk te beperken, hebben de gemeente Zwolle en ROVA zich samen goed voorbereid op het nieuwe seizoen. 

Via een interactieve kaart kunnen bewoners bij elke eik zien wat zij van de gemeente en ROVA kunnen verwachten volgens de nieuwe aanpak. Zo is te zien dat de gemeente en ROVA op druk bezochte plekken de rups actief gaan bestrijden. De kaart is te vinden op www.zwolle.nl/eikenprocessierups.

Naast het vinden van informatie over de bestrijding van de rups, kunnen Zwollenaren ook meldingen van overlast van de rups online doorgeven via de digitale kaart. Bewoners klikken de betreffende boom aan en doen een melding van de rups, ROVA gaat na de melding vanaf begin mei aan de slag met het weghalen van de rups. De rupsen en de nesten worden weggezogen. Via deze kaart kan iedereen de afhandeling van meldingen volgen.

“Hoewel we heel goed zijn voorbereid op de komst van de rups, weten we ook dat we niet alle rupsen actief kunnen bestrijden", zegt groen-wethouder William Dogger. "Wij zetten dit jaar bestrijdingsploegen in die, nog voordat de rups brandharen heeft, ze met een speciale stofzuiger weghalen. Zo gaan drie ploegen langs de routes waar ze de rupsen actief bestrijden. Deze ploegen behandelen de bomen op de routes zo vaak als het nodig is. We hebben dit jaar extra capaciteit ingepland om de verwachte overlast in de stad op te vangen.”

In Zwolle willen de gemeente en ROVA de rups bij voorkeur op een natuurlijke wijze bestrijden. De rups heeft veel natuurlijke vijanden zoals mezen en diverse insectensoorten. Om mezen aan te trekken zijn door de hele stad nestkastjes in de buurt van eiken opgehangen. En om insecten te stimuleren worden middenbermen van de ring niet gemaaid en zijn er extra bloembollen geplant. Zwollenaren kunnen ook helpen met het bestrijden van de rups door bijvoorbeeld nestkastjes in de buurt van eikenbomen op te hangen en een bloemenrijke tuin aan te leggen.

Vanaf half april begint ROVA met de preventieve bestrijding van de rups. Dat gebeurt als eerste bij de recreatieplassen in Zwolle, door te spuiten met nematoden. Dat zijn kleine bodemwormpjes die de rupsen opeten. Het voordeel van deze methode is dat vroeg in het jaar bestreden kan worden, op het moment dat er nog geen andere rupsen zijn uitgekomen die eventueel door nematoden ook kunnen worden aangetast. 

Deze methode past daarom prima binnen het ecologische beleid van de gemeente Zwolle. Later deze maand wordt in eiken van een beperkt aantal straten een biologisch bestrijdingsmiddel gespoten. “In Zwolle spuiten we slechts tien procent van de bomen waar eikenprocessierups voorkomt", zegt Jan Gerrit Dekker, projectleider bestrijding eikenprocessierups bij ROVA. "Ondanks dat het gaat om biologische middelen, zijn we hier geen voorstander van. Ook andere rupsen gaan hiervan dood, wat vervelend is voor alle natuurlijke vijanden van de rupsen zoals mezen en insecten. Zij voeden zich met rupsen. En die natuurlijke vijanden willen we graag zoveel mogelijk helpen.” 

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden