Foto:

Dominicanenklooster stopt met zalenhuur, personeel ontslagen

Zwolle - Het bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle heeft besloten om te stoppen met de zalenverhuur in het klooster. Daardoor zal van een groot deel van de personeelsleden afscheid genomen moeten worden. "Het bestuur realiseert zich dat dit pijnlijk is voor de betrokkenen", aldus het bestuur in een verklaring. "Er is zorg en aandacht voor deze personeelsleden. Ze zullen zo goed mogelijk begeleid worden op basis van een degelijk sociaal plan."

Met het stoppen van zaalhuur was al besloten. In juli van dit jaar wordt het gebouwencomplex door de Orde van de Dominicanen wordt overgedragen aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Maar de uitvoering is versneld door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kerkverhuur wordt wel weer opgestart zo gauw dit toegestaan is door versoepeling van de overheidsmaatregelen.

HMO, de Orde van de Dominicanen en Dominicanenklooster Zwolle hebben onlangs een Masterplan vastgesteld voor een toekomstbestendig klooster. Op basis van dit plan gaat HMO de renovatie, transformatie en verduurzaming van het Dominicanenklooster voorbereiden en in de komende jaren uitvoeren.

Hoewel er in 2019 een positief financieel resultaat geboekt is door Dominicanenklooster Zwolle, is een duurzame rendabele exploitatie in eigen beheer in de toekomst niet meer mogelijk. Dit komt omdat forse investeringen in de gebouwen noodzakelijk zijn. Daarbij moet gedacht worden aan investeringen inzake duurzame energie, isolatie, renovatie, functiewijzigingen en installaties (verwarming, elektriciteit, liften, kabels en leidingen). 

Daarom heeft de Orde van de Dominicanen besloten om het Dominicanenklooster in eigendom over te dragen aan HMO. De Stichting Dominicanenklooster Zwolle is vanaf 15 juli niet meer belast met het beheer en de exploitatie van de gebouwen.

Met HMO is afgesproken dat de drie dominicaanse pijlers overeind blijven. Dit betreft het voortzetten van de geloofsgemeenschap, die samenkomt in de Dominicanenkerk, de bewoning in bezield verband en het aanbod van een inhoudelijk programma van activiteiten (lezingen, cursussen, concerten).

De rol van de Stichting Dominicanenklooster verandert van beheerder naar één van de huurders van het Dominicanenklooster. Vanaf juli dit jaar zal de stichting zich beperken tot het bestuur van de geloofsgemeenschap (rectoraat Sint Thomas van Aquino), de kerkverhuur en het aanbod van een activiteitenprogramma. De kantorenverhuur wordt vanaf dat moment de verantwoordelijkheid van HMO.

Op de site www.werkenaankloosterzwolle.nl zijn de ontwikkelingen te volgen.

_

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden