3,5 miljoen rijksbijdrage voor restauratie Grote Kerk


Foto: Frans Paalman

3,5 miljoen rijksbijdrage voor restauratie Grote Kerk

Zwolle - Het Rijk stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor restauratie van de Grote Kerk. "In deze periode van zorgen en onzekerheid rond het coronavirus voelt een enthousiast bericht over geld onwerkelijk", realiseert Janco Cnossen zich. Hij is voorzitter van het bestuur van Academiehuis de Grote Kerk. "Tegelijk is het niet publiek maken van onderstaand subsidie ook vreemd. Zeker wanneer de rijksdienst daarover wel publiceert."

De voorbereiding van de aanvraag voor deze subsidie loopt al vanaf april 2019. Het bestuur van het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle is erg blij met het toegezegde bedrag.
De Grote of Sint Michaëlkerk vormt het hart van de oude Hanzestad Zwolle en trekt jaarlijks 140.000 bezoekers. Mensen kunnen er sinds 2014 terecht voor cultureel-educatieve programma’s of gewoon voor een bezoek als toerist. Jaarlijks komen er meer dan 150.000 bezoekers binnen.

In april 2019 is begonnen met het voorbereiden van een subsidieaanvraag bij het rijk (meer precies: bij de rijksdienst voor cultureel erfgoed, RCE). Er is veel specialistisch onderzoek gedaan. De aanvraag is ingediend in september 2019.

De begroting voor de restauratie is 4.9 miljoen. Daarin is 350.000 euro opgenomen als eigen investering voor het verduurzamen van het gebouw. De rijksdienst voor cultureel erfgoed heeft kritisch gekeken naar de begroting en daarvan slechts 200.000 euro geschrapt als onderdelen die niet passen in de criteria voor subsidie. Van de overblijvende 4.3 miljoen keert de rijksdienst nu 80 procent uit aan de stichting Academiehuis/Grote Kerk Zwolle om de restauratie te kunnen doen.

Restauratie is iets anders dan renovatie. Bij restauratie gaat het erom dat interieur en exterieur zoveel mogelijk worden teruggebracht in de vroegere toestand. Bij renovatie gaat het om onderhoud en verbetering, vernieuwing.

In 2019 is al stevig geïnvesteerd in de kerk door een renovatieproject. Er zijn banken verwijderd voor meer vloerruimte bij activiteiten. Een deel van de vloer is vernieuwd en van verwarming voorzien. Verlichting en geluidsinstallatie zijn gemoderniseerd. De toegangsportalen aan noord- en zuidzijde van de kerk zijn van nieuwe, glazen deuren voorzien. Er ontstond op die manier een doorgang van het Grote Kerkplein naar de Grote Markt via de kerkruimte. In een kelder onder de aanbouwen aan de noordkant van de kerk is een nieuwe toiletruimte gemaakt. In totaal is voor ruim anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in deze vernieuwing.

Het nieuwe budget wordt gebruikt voor restauratie. In de loop van de eeuwen is de vloer in de zuidhal minstens 15 centimeter verzakt. Delen van de fraaie hekken en nog aanwezig historische banken verbrokkelen door verdroging. De preekstoel verzakt ernstig en is door eeuwen poetswerk verdonkerd.
Het fraaie snijwerk raakt steeds meer uit het zicht. En dat geldt voor meer aspecten van het interieur. De gewelven vertonen scheuren en zijn net als het stucwerk op de wanden vervuild. Schoonmaken moet met grote precisie omdat anders schilderingen verloren gaan.

De buitenkant van de kerk is eveneens aan een restauratie toe. Dakgoten (het gaat dan gelijk om een paar honderd meter) moeten worden vervangen. De steenlaag eronder vertoont vochtdoorslag. Voegen moeten worden hersteld. De steunberen moeten worden aangepakt, met name aan de bovenzijde waar stenen los zitten. Kortom: er moet veel gebeuren.

Door de omstandigheden moet de Grote of Sint Michaëlkerk nu helaas gesloten zijn. Cnossen: "Het oude monument getuigt echter van eeuwen geschiedenis met voorspoed en zorg in de stad. Het staat er – ook in deze tijd – als een baken van hoop!."


In de komende jaren kan de restauratie via de website www.academiehuis.nl gevolgd worden.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden