Foto:
Columns

Groen dichtbij huis

Groenstrook

‘Groen dichtbij huis’ is het thema wat de Milieuraad als jaarthema gekozen heeft. Waarom is voor dit thema gekozen? Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt hoe belangrijk een groene leefomgeving voor mens en dier is. Dieren hebben in een diverse groene omgeving meer overlevingskansen en ook voor de mens is een groene omgeving heilzaam.

Begin februari luidt het Wereld Natuurfonds de noodklok. In een rapport staat dat in open gebieden als heide gronden en het boerenland het aantal wilde dieren in dertig jaar tijd gemiddeld met de helft is afgenomen. Het gaat vooral op de afname van vogels, reptielen, vlinders en andere insecten. Stikstof uit de landbouw is hiervoor een belangrijke oorzaak. Te veel stikstof in de atmosfeer slaat neer en wordt een meststof. Sommige planten gaan daardoor harder groeien en verdringen andere, wat ten koste gaat van de biodiversiteit in natuurgebieden. Veel vlinders en insecten vinden dan nog onvoldoende voedsel. Als insecten verdwijnen heeft dat ook gevolgen voor dieren die insecten eten.

Een goede reden om ook in Zwolle zo veel mogelijk kansen aan te grijpen om een zo groen mogelijke leefomgeving te maken. De biodiversiteit wordt daardoor groter, zodat er meer ruimte voor dieren is. Als er weinig groen en veel stenen in een stad zijn, zal dit vooral meeuwen duiven en kraaiachtigen aantrekken. Als er veel divers groen in een stad is, zal dit juist zangvogels, egels vlinders en insecten aantrekken.

Groen is niet alleen nuttig voor dieren. Planten in je omgeving zijn ook mooi, een groene leefomgeving levert ook veel voordelen voor onszelf op. Groen werkt luchtzuiverend. Groen in Zwolle zorgt voor schaduw en werkt verkoelend. Groen kan overtollig regenwater vasthouden en ervoor zorgen dat tijdens hoosbuien de riolen in Zwolle niet overbelast raken. Groen nodigt uit om meer te bewegen. In een klaslokaal met planten is de concentratie beter. In een groene omgeving genezen mensen sneller. Een groene leefomgeving werkt stres verlagend. Kortom genoeg redenen om in onze directe omgeving aan de slag te gaan om deze groener te maken.

Haal bijvoorbeeld tegels uit je tuin. Planten die in een tuin groeien die voor meer dan een derde deel bestraat is hebben in de zomer meer moeite om aan water te komen. Voordat het water bij de wortels kan komen verdampt het al. Als je toch bestrating in je tuin overweegt denk dan eens aan half open of open verhardingsmateriaal zoals split, schelpen, boomschors of grind. Regenwater kan dan makkelijker de bodem in. Er zijn ook mogelijkheden voor half open bestrating. Er is dan ruimte voor gras, mos of kleine plantjes.

Je kunt komend seizoen ook weer vier dagen per week langskomen in de Nooterhof. Daar kun je actief zijn in het groen als vrijwilliger. Als bezoeker ben je ook meer dan welkom.

Laten we onze tuinen, balkons en gevels tot groene oases maken. Voor de dieren en onszelf.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Reageren: info@milieuraadzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten