Op de foto de uiterwaarden van Schelle en Oldeneel, ter hoogte van de Hanzeboog. Rechts van het pad worden jonge boompjes aangeplant. De uiterwaarden links blijven onbegroeid, zodat de doorstroming bij hoog water blijft gegarandeerd.
Op de foto de uiterwaarden van Schelle en Oldeneel, ter hoogte van de Hanzeboog. Rechts van het pad worden jonge boompjes aangeplant. De uiterwaarden links blijven onbegroeid, zodat de doorstroming bij hoog water blijft gegarandeerd. (Foto: Wim Eikelboom)

Kerk plant duizend bomen langs IJssel

Zwolle - Leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle planten de komend tijd bomen langs de IJssel, samen met natuurvrijwilligers van A Rocha Zwolle.

Met toestemming van Rijkswaterstaat wordt een bestaand bosperceel in de uiterwaarden van Schelle en Oldeneel verder uitgebreid met jonge boompjes.

"We planten zo’n duizend inheemse boompjes, waaronder fladderiep, meidoorn, sleedoorn, zoete kers, zomereik en zwarte populier. Dat zijn de typische soorten die horen in het hardhout-ooibos langs de rivier", vertelt Wim Eikelboom, van natuurgroep A Rocha Zwolle.

De lokale boomplant-actie vindt plaats in samenwerking met een groene werkgroep in de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. Leden van de kerk zijn uitgenodigd om op zaterdagochtend 29 februari en zondagmiddag 15 maart de boompjes in de grond te zetten.

‘Met het planten van bomen leveren we een kleine bijdrage aan het vastleggen van CO2. We komen tegemoet aan de wens van Overijssel om meer bomen. En daarnaast dragen we bij aan biodiversiteit langs de IJssel. We verbeteren met het bos het leefgebied voor onder meer ree, otter en bever. En door de bloei en vruchten van de bomen en struiken ontstaat er voedsel voor vlinders, insecten en vogels.’

De uiterwaarden van Schelle en Oldeneel zijn eigendom van Rijkswaterstaat. De oevers zijn beschermd natuurgebied. In opdracht van Rijkswaterstaat dragen Uw Stadsboer en natuurwerkgroep A Rocha Zwolle samen verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer van het gebied langs de zuidrand van de stad Zwolle. Het gebied moet een open karakter houden vanwege de hoogwaterveiligheid, maar op een hoger gelegen deel van deze uiterwaarden wordt ook een ooibos toegestaan.

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden