De Werkgroep Binnenstad Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste binnenstadbewoners. Ze stelt zich ten doel een meer duurzame binnenstad door collectieve acties.
De Werkgroep Binnenstad Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste binnenstadbewoners. Ze stelt zich ten doel een meer duurzame binnenstad door collectieve acties. (Foto: )

Werkgroep Binnenstad Duurzaam van start met eerste acties

Zwolle - De Werkgroep Binnenstad Duurzaam houdt donderdag 20 februari om 20.00 uur een informatieve bijeenkomst in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, over de onderwerpen isoleren van vloeren met kruipruimten en daken, het dichten van kieren en spleten en het goed inregelen van de cv-installatie.

Ook wordt er verteld over subsidiemogelijkheden en de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor kleine maatregelen.

De Werkgroep Binnenstad Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste binnenstadbewoners. Ze stelt zich ten doel een meer duurzame binnenstad door collectieve acties gericht op het beperken van de energievraag, het efficiënt gebruik van energiebronnen en het gebruiken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.
Door gezamenlijke actie bundelt ze kennis en is het voordeliger, makkelijker en leuker. Haar eerste acties zijn gericht op het beperken van de energievraag door onder meer het isoleren van woningen. In het najaar van 2019 heeft de Werkgroep een eerste informatiebijeenkomst gehouden en de wensen van aanwezige bewoners geïnventariseerd. Daken, vloeren en kieren en spleten kregen prioriteit. Reden voor de werkgroep om de eerste collectieve acties hierop te richten.

Leveranciers hebben in de afgelopen periode offertes uitgebracht voor de actie isoleren van vloeren en daken. Deze zijn op kwaliteit en kosten tegen het licht gehouden. Een aantal leveranciers zullen zich presenteren. Ook wordt verteld over subsidiemogelijkheden.

Bij de actie kieren en spleten wordt ingegaan op de mogelijkheden om (gratis) een energiescan te laten uitvoeren, het gebruik van de warmtemeter bij het traceren van kieren, naden en andere energielekken en te gebruiken materialen om deze te dichten. Voor mensen die minder handig zijn, zijn er mogelijkheden tot de inzet van vrijwilligers. Ook wordt verteld over de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor kleine maatregelen.

Alle binnenstadbewoners zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Opgave verplicht. Dit kan via binnenstadduurzaam@gmail.com of 06 - 20605358. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Werkgroep Binnenstad Duurzaam wordt ondersteund door bewonersvereniging Binnenstad Zwolle, wijkpanel Binnenstad, buurkracht en Gemeente Zwolle.


 

Joop de Haan
Meer berichten