'Woorden als parfum en als wijn'

Zwolle - Het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat heeft vanaf dinsdag 3 maart een nieuwe en tegelijk eeuwenoude vorm van meditatie. Deze wordt gehouden in de gebedsruimte van de broeders dominicanen.

Met rustige aandacht lezen de deelnemers een korte bijbeltekst. In stilte laten ze de woorden binnen komen, en merken op wat de woorden oproepen. Ze leggen voor God neer wat er in hen omgaat, hardop of in stil gebed. En dan, voorbij aan de woorden, blijft het een tijdje stil, in vertrouwen dat God aanwezig is.

De vroegmiddeleeuwse monnik Cassianus zei het zo: "Je snuift de woorden op als parfum, je proeft ze als wijn. Je laat de woorden helemaal binnenkomen."

Bij deze meditatie oefenen de deelnemers in aandacht en ontvankelijkheid. Zoals al eeuwenlang in kloosters gedaan wordt.

De kloostermeditatie is op dinsdag 3, 10, 24 en 31 maart, telkens van 20.00 tot 21.30 uur

Meer info via www.kloosterzwolle.nl/programma/lectio-divina

Joop de Haan
Meer berichten