Week van Gebed 2020: 'Buitengewoon'


Zwolle - Van zondag 19 tot en met zondag 26 januari wordt in Zwolle de Week van Gebed heouden. Het thema is 'Buitengewoon'. In de Week van Gebed vinden er in Zwolle meer dan 30 vieringen en samenkomsten plaats die in het teken zullen staan van gebed en het thema.

De centrale viering voor alle kerken heeft plaats op dinsdag 21 januari. Gastkerk is dan de Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ). Deze viering vindt plaats om 19.00 uur in het VEZ Centrum aan de Rieteweg 12.

Het thema 'Buitengewoon' is afkomstig van de kerken op Malta. Zij verwijzen terug naar de buitengewoon vriendelijke en gastvrije ontvangst door de bevolking op Malta, van een grote groep schipbreukelingen, waaronder de evangelist Paulus. Centraal in de Week van Gebed staat vooral de vraag "Hoe gastvrij en vriendelijk zijn wij in Zwolle, en daarbuiten, naar elkaar toe?". 

Hieronder een overzicht van vieringen, gebedssamenkomsten en oecumenische diensten (Niet alle vieringen van individuele kerken zijn in het overzicht opgenomen)

Zondag 19 jan. : Oecumenische Viering in de Oosterkerk, Koewegje 2,

Oosterkerk, Lutherse Kerk , Katholieke Parochie Thomas a Kempis

Aanvang : 10.00 uur - voorganger mevr. ds. Jonker

Viering in Plantagekerk over Christelijk Leven, samenwerking leerhuizen van de VEZ en de Plantagekerk, m.m.v. pastor Patrick Nullens en dominee Jos Douma

Aanvang : 10.00 uur

Kanselruil Week van Gebed ; Leger des Heils, Christus Centraal, Baptistengemeente en Volle Evangelie Gemeente

Maandag 20 jan. : Gebedssamenkomst Adventskerk SIO Talmaplein

Aanvang : 18.45 uur

Dinsdag 21 jan. : Centrale Viering VEZ Centrum Rieteweg 12

Aanvang : 19.00 uur Gastkerkgemeente Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ)

Oecumenische Ontmoeting rond gebed, Kapel Hogenkampseweg Dieze

Lutherse Kerk, Katholieke Kerk Thomas a Kempis Parochie, Oosterkerk, Baptistengemeente, Leger des Heils, Christus Centraal, Gastkerk Volle Evangelie Gemeente Zwolle

Aanvang : 19.30 uur

Woensdag 22 jan. : Vesper Dominicanenkerk ( Oratorium) Assendorperstraat

Aanvang : 18.45 uur

Donderdag 23 jan. : Stadsgebed ( gebed voor wijk en stad) Stadskantoor Lubeckplein

Aanvang : 08.00 uur tot 8.30 uur

Vrijdag 24 jan. : Ochtendgebed Zuiderhof Troelstralaan 25

Aanvang : 07.00 uur tot 08.00 uur

Oecumenische Viering St. Jozefkerk Ministerlaan

i.s.m. Kerken Zwolle Zuid, Podium van Kerken, Thomas a Kempis Parochie

Aanvang : 19.00 uur

Huis van Gebed en Aanbidding VEZ Centrum Rieteweg 12

Gastkerkgemeente Vrije Evangelisatie Zwolle

Aanvang : 20.00 uur – 22.00 uur

Vesper Avondgebed Dominicanenkerk ( koorgedeelte) Assendorperstraat

Gastgemeenschap Dominicanen Zwolle - Dominicanenkerk

Aanvang : 19.00 uur

Zaterdag 25 jan. : Pray for jour family Youth for Christ Zwolle Ruusbroecstraat 205

Aanvang : 10.00 uur tot 12.00 uur

Zondag 26 jan. : Oecumenische Dienst, Baptistengemeente, Gemeente Christus Centraal en Volle Evangelie Gemeente ( VEG) Zwolle, in de Samenhof aan de Burgemeester Drijbersingel 15

Aanvang : 10.00 uur

Het overzicht van alle vieringen is vanaf 13 januari te vinden op www.kerkenvanzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten