Foto: Joop de Haan

Ons kent ons

Twee weken geleden vroeg ik mij in mijn Zwolse Erupties af of het niet tijd werd voor een boek om onze bedrijven (beter) te leren kennen. De forse groei van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat we steeds minder afweten van wat zich op onze bedrijfsterreinen afspeelt. Velen blijken het met mij eens te zijn, voldoende om serieus te proberen het idee om te zetten in actie. Recente uitspraken en beleidsvoornemens hebben mijn idee een extra zetje in de rug gegeven, want de groei van Zwolle - en daarmee het verlies van 'ons kent ons' - lijkt onstuitbaar. Zomaar een aantal zaken die mijn stelling ondersteunen op een rij:

Zwolle moet het nieuwe vierde hoekpunt worden van een vergrote Randstad, verder begrensd door Arnhem, Rotterdam en Amsterdam. Bij deze gedachte borduurt men voort op de geweldige economische groei die onze stad heeft doorgemaakt, met name ook door haar bijzondere ligging. Binnen de kortste keren moet het aantal inwoners doorgroeien naar 160.000.

De A28 bij Zwolle moet ondergronds. A la Maastricht wordt de snelweg over zo'n 6 kilometer door een tunnel geleid, waardoor bovengronds aanzienlijke ruimte beschikbaar komt voor groen en woningbouw, Bovendien kunnen zo de verschillende stadsdelen beter met elkaar worden verbonden en kan de milieuhinder worden verminderd.

Holtenbroek wordt verder opgepimpt. Niet alleen met een bord bij de entree, maar ook met nieuwbouw aan het Zwartewater. Wolkenkrabbers gaan hier mede de skyline van de stad bepalen, al heeft vorige week een wethouder voor dit idee van spectaculaire hoogbouw het anker al uitgegooid.

Door afbraak van de huidige IJsselhallen kan dicht bij het centrum van de stad een nieuwe woningbouwlocatie worden gecreëerd. Tezamen met de A28-locatie kunnen zo via inbreiding de groeiambities waargemaakt worden. Het groene, agrarische buitengebied kan op deze manier worden ontzien.

Het zijn zo maar een aantal ideeën, geuit in de laatste weken, op een rijtje. De kans van slagen is nog ongewis, maar er spreekt een geweldige ambitie uit. Vroeger zou de algemene reactie zijn geweest 'eerst maar eens kieken wat het wordt, ze hebben het nu wel erg hoog in de bol'. Anno 2019 is de houding volledig anders en dat is grote winst. En zeker nu de regering flink geld opzij gaat zetten en fondsen voor onder andere grote infrastructurele werken gaat oprichten, is de timing van de berichten goed gekozen.

Naast al deze positieve geluiden past natuurlijk ook een 'maar'. Immers, de stad zal door de groei van karakter veranderen. In feite is dat nu al aan de gang. Soms met uiterst negatieve uitwassen als rondvliegende kogels, zwaaiende messen en zware wapens bij 'onze' voetbalsupporters.

Wat zeker niet mag veranderen is het bij Zwolle horende 'ons kent ons'. Dat was en is een belangrijk uniek selling point voor onze stad. Het dorpse van de stad dat op heel veel mensen grote aantrekkingskracht uitoefent. De vraag is hoe wij, in combinatie met de verdere groei dit fenomeen kunnen blijven vasthouden? Een boeiend vraagstuk dat dringend een antwoord verdient. Een antwoord dat verder moet gaan dan het uitbrengen van een boek over onze bedrijven. Zo niet dan bestaat de kans dat we straks het kind met het badwater weggooien.

Frits Smit                                                                 

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden