Foto:
Column

Terug naar 100 km per uur?

Een paar jaar geleden introduceerde de regering de 130 km per uur maximum snelheid op een aantal stukken snelweg. We zijn daar net aan gewend, nu moeten we misschien weer terug naar 100 km per uur. Heeft het zin ?

Een (vracht-) auto stoot de volgende zaken uit: CO2 (kooldioxide), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (onder andere PM10). NOx en vooral fijnstof zijn schadelijk voor de gezondheid. Reductie van de luchtverontreinigende uitstoot van voertuigen is mede nodig om te kunnen voldoen aan de stikstof normen. De kranten staan er vol mee.

De voorstellen van Remkes zijn, voor wat het verkeer betreft, om terug te gaan naar 100 km per uur maximum snelheid. Reduceert dat inderdaad de stikstof (NOx) uitstoot?

TNO heeft in 2016 een onderzoek gedaan hiernaar. Het instituut werkte samen met het RIVM, Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders. Daarbij werden metingen op de rollenbank gematcht met praktijkmetingen uitgevoerd met mobiele meetapparatuur. De conclusie is dat zwaar dieselverkeer op een 130 kilometer-traject 47 procent meer stikstofoxide uitstoot dan op een 100 kilometertraject. Voor personen- en kleine bestelauto's, het gros van het aantal auto's op de snelwegen, was de uitstoot op snelwegen waar 130 kilometer per uur gereden mocht worden, 40 procent hoger.

Waarom stoten we minder stikstof uit als we langzamer rijden?

Stikstof is er in allerlei verbindingen, zoals ammoniak en stikstofoxide. Dat laatste is een reactie tussen stikstof en zuurstof die ontstaat bij verbranding op hoge temperatuur, zoals in de verbrandingsmotor van je auto. "Hoe harder je rijdt, hoe meer benzine je verbrandt en hoe meer stikstofoxide er de lucht in gaat", vertelt Wim de Vries, stikstofhoogleraar aan de Wageningen Universiteit.

Overigens komt natuurlijk niet alleen bij de verbranding van benzine of diesel in personenauto's stikstofoxide vrij. Dat gebeurt ook in de landbouw en de lucht- en scheepvaart.

Waarom verbruikt een (vracht-) auto nu mèèr benzine (of diesel/lpg) bij hogere snelheden?
Je zou zeggen: het maakt niet uit. Als ik 120 rij in plaats van 80 ben ik er sneller. De motor verbruikt natuurlijk per minuut meer benzine bij 120 dan bij 80, maar omdat ik er sneller ben heft dat het hogere verbruik weer op.

Toch is dat niet zo. Er is namelijk nog een onzichtbare kracht aan het werk. En dat is de luchtweerstand. Die neemt exponentieel (sterk progressief) toe met de snelheid. Voor de rekenaars onder ons: de luchtweerstand schaalt op met het kwadraat van de rijsnelheid. Om deze hogere luchtweerstand te overwinnen, is meer brandstof nodig. Een tweede factor is dat motoren minder efficiënt worden naarmate ze hun maximale vermogen naderen.

We hoeven niet op de regering te wachten, en kunnen nu zelf ook al meewerken aan een beter milieu door er voor te kiezen niet harder dan 100 km/ u te rijden.

Hans IJzerman (Milieuraad Zwolle)

Reageren? Info@milieuraadzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten