Peter Pot, directeur van het Dominicanenklooster. Zaterdag is er een zolderverkoop. (foto: Frans Paalman)
Peter Pot, directeur van het Dominicanenklooster. Zaterdag is er een zolderverkoop. (foto: Frans Paalman) (Foto Frans Paalman Zwolle)

Zolderkoopjes onder de hanebalken

Zwolle - Uitgestald onder de hanebalken staan schalen, potten, borden en pannen. Maar ook kasten en oude gravures. De smalle zolderramen bieden aan de ene kant uitzicht op de binnentuin van het klooster, aan de andere kant geven ze een weidse blik over Assendorp. "We zijn al weken bezig met de voorbereiding van de zolderverkoop," vertelt directeur Peter Pot. Alles wat onverkoopbaar is staat hier niet meer; "Buiten is er een container voor het kapotte spul."

(door Johan Boomsma)

Langs het plafond van de zolder loopt een ijzeren balk waarlangs vroeger de was van de paters werd getransporteerd. "Kijk, het kwam hier vandaan." Peter Pot wijst naar een luik in de vloer van de zolder, waardoor de was van de lager gelegen verdieping omhoog werd gehesen.

Onder de naam 'Kloosterkoopjes' houdt het Dominicanenklooster een grote opruiming. In samenwerking met de Herstructurings Maatschappij Overijssel, wordt het gebouw in fases verduurzaamd. De volgende mijlpaal is in december, wanneer het masterplan wordt vastgesteld.

"Met de opruiming van de zolder willen we ruimte maken, maar ook de mensen in de wijk de gelegenheid bieden om een kijkje te komen nemen," verduidelijkt Pot. "Wanneer je iets koopt moet je het wel meteen meenemen, bezoekers kunnen natuurlijk ook een kijkje nemen bij de foto-expositie van de Zilveren Camera. "

In een afgesloten gedeelte staat het archief van het klooster. Hier wordt de geschiedenis gekoesterd, maar ook de schilderijen van de kunstenaar pater Ten Berge. "Dat wordt binnenkort allemaal naar het erfgoedcentrum Nederlandse kloosters in Sint Agatha gebracht." De samenwerking met de HMO is begin dit jaar gestart en de eerste resultaten zijn nu al zichtbaar: het Wasdom is verbouwd en een stuk terrein heringericht.

Daar is nu een rozentuin aangelegd en er zijn laadpalen gekomen voor elektrische auto's. "Het kleine begin van de verduurzaming en transformatie van het klooster." De rest van de parkeerplaats wordt door het HMO in kaart gebracht, om te kijken of het parkeren ook efficiënter kan.

Uiteindelijk moet de renovatie zo'n drie jaar in beslag gaan nemen. "Een mogelijkheid is, dat de zonnepanelen in nieuwe dakpannen komen" vertelt Pot. "Het hele gebouw moet uiteindelijk energieneutraal worden, bijvoorbeeld door warmte-koude opslag." Ook zal de woonfunctie worden uitgebreid. "Een deel zal bezield wonen zijn, voor bewoners die verbonden zijn met de Dominicanen."

Tijdens de renovatie wordt de kelder ook aangepakt. "De bedoeling is om het beter te isoleren." In de gewelven onder het klooster hebben onder andere kunstenaars en bierbrouwer Axxes Castellum een plekje gevonden. Wat moet er uiteindelijk bereikt zijn als de renovatie is afgerond?

"Dat het een energie neutraal gebouw is met verschillende functies, zodat er een mooie dynamiek ontstaat"

Kloosterkoopjes duurt zaterdag 26 oktober van 9.00 tot 13.00 uur.

Johan Boomsma
Meer berichten