Foto: Joop de Haan
Column

Protest

Ronkende tractoren zorgden er de afgelopen weken voor dat politici en bestuurders zich in alle mogelijke bochten moesten wringen om de boeren wat milder te stemmen. Dit vooral om escalatie te voorkomen. Maar als het nieuwe beleid concreet gaat worden zal blijken dat de boeren slechts zand in de ogen is gestrooid. Of er dan nog bereidheid is om gezamenlijk tot een oplossing van het conflict te komen is zeer de vraag. Een gemiste kans dus.

En dat is niet voor het eerst. De opmerkingen dat de hele stikstof kwestie ineens uit de lucht komt vallen zijn immers volstrekt onjuist. Al in 2001 (bijna twintig jaar geleden!) werd er gewaarschuwd voor de gevolgen van de Natura 2000 gebieden. Die natuurgebieden werden toen vastgelegd en zouden de mogelijkheden van bedrijven ernstig gaan beperken. Waarschuwingen in die richting waren aan doveman oren gericht. Het zou allemaal zo'n vaart niet lopen.

We weten nu beter. Actie is geboden en de oplossingen kunnen in verschillende richtingen gevonden worden. Het (cynische) afbouwen van de aangewezen natuurgebieden wordt al wel voorzichtig geopperd maar biedt natuurlijk geen bestendigde oplossing. Halvering van de veestapel lijkt politiek een brug te ver, een maandelijkse autoloze zondag en snelheidsbeperkingen op de autowegen mist liberaal draagvlak. Om ieders leed enigszins te verzachten zal het wel een beetje van alles worden.

Dat duurzaamheidsacties ook heel positief kunnen zijn wordt op kleine schaal bewezen in Assendorp. Onder de titel 'Vijftig tinten groen' wordt een duurzaam actieprogramma uitgevoerd om de wijk groener en leefbaarder te maken. Dit programma heeft er voor gezorgd dat de wijk een plekje heeft verworven in Trouw's Duurzame top 100. Door een brede aanpak, waarbij de wijkbewoners zelf de handen uit de mouwen steken wordt niet alleen een groenere en duurzamer wijk gerealiseerd, maar groeit ook de saamhorigheid en neemt de woon- en leef tevredenheid toe.

Er staan nog vele activiteiten op stapel, maar inmiddels is er al het nodige bereikt op het gebied van geveltuintjes, groene daken, waterberging, vloerisolatie, deelauto's en auto parkeren op afstand. 'Vijftig tinten groen' verdient het om een kans te krijgen in de andere Zwolse wijken.

Positief is ook het initiatief van het Zwolse CDA raadslid Jan Nabers om met zijn Groen Links collega Sylvana Rikkert bij enkele Zwolse boeren langs te gaan om in de praktijk te zien wat er gaande is. Beiden zijn ervan overtuigd dat de kloof tussen boer en burger gedicht moet worden. Daarom willen zij samen nagaan of de gemeente hierin een rol zou kunnen spelen.

Het zijn kleinschalige pogingen om iets te doen. Maar volgende week rukt de bouw op naar het Malieveld. Pakken onze raadsleden dan ook de handschoen op om dit lokaal te vertalen? En na de bouwsector wachten ook de mensen in de zorg, het onderwijs en de politie op begrip en waardering. In ieder geval kansen genoeg voor onze politici om van zich te laten horen.

Frits Smit

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden