Jolanda van der Veer, directeur van Sportservice Zwolle. "Sport is toegankelijker geworden voor iedereen", zegt ze. (foto: Frans Paalman)
Jolanda van der Veer, directeur van Sportservice Zwolle. "Sport is toegankelijker geworden voor iedereen", zegt ze. (foto: Frans Paalman) (Foto Frans Paalman Zwolle)

Vijftien jaar SportService Zwolle

Zwolle - SportService Zwolle bestaat uit professionals die vanuit hun passie voor sport, werken aan een leven lang met plezier sporten, bewegen en beleven, voor jong en oud in Zwolle. "Wij hebben ons de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een organisatie die niet meer is weg te denken uit Zwolle", zegt directeur Jolanda van de Veer. "We verbinden inwoners vanuit de Zwolse wijken, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, met sport en bewegen."

(door Sigrid Aalfs)

Hiervoor werkt Sport Service samen met partners. "We weten elkaar goed te vinden. Op die manier stimuleren we een gezonde leefstijl, en dragen we bij aan vitaliteit van inwoners."

Er is het een en ander veranderd in vijftien jaar bewegen in Zwolle. "Het sportklimaat is positiever geworden; waar het vroeger vooral ging om de prestatie, gaat het nu vooral om het plezier, ook in (top)sport. De nadruk ligt nu veel meer op de teamdynamiek, positief coachen en vanuit talent je verder ontwikkelen. Ook is sport toegankelijker geworden voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Hier is een positieve ontwikkeling in te zien binnen de verenigingen."

Daarnaast kunnen mensen op steeds meer plekken aangepast sporten. "De sportparken, sportaccommodaties en openbare ruimte worden benut als dé plek waar inwoners georganiseerd en ongeorganiseerd kunnen sporten en bewegen. Het ongeorganiseerd sporten is in opmars; bijvoorbeeld met een groepje sporten of bootcampen in Park de Wezenlanden."

SportService Zwolle is op veel manieren actief. Zo zijn ze zichtbaar aanwezig in de wijk, door middel van Buurtsportcoaches; zij kennen de behoeften daar, en verbinden op basis hiervan jong en oud met sport en bewegen. Voorbeelden hiervan zijn kleuter- en kaboutergym, en seniorensport zoals Walking Footbal. Hierin werkt de organisatie samen met WijZ, PEC Zwolle United en voetbalverenigingen WVF en SVI.

Maar de grootste pijler is blijft sporten en bewegen. "Dat is onze expertise. Want wij geloven erin dat sport bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Wij zorgen ervoor dat een passend sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoefte in de wijk. Ook spelen we proactief in op stimulering en behoud van sport- en beweegdeelname, maar óók de beleving hiervan. Iedereen moet een leven lang plezier beleven aan zijn of haar gezondheid."

"De inzet van onze beweegteams in de wijken en bedrijventerreinen, en de samenwerking tussen buurtsportcoach, verenigingsadviseur en sportparkmanager in de wijk dragen hier ook aan bij. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten en bewegen, ook voor mensen die het financieel minder hebben; daarvoor zijn het Zwemvangnet en Jeugdfonds Sport een oplossing."

SportService Zwolle viert donderdag haar vijftienjarig bestaan.

Sigrid Aalfs
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden