Participatieraad zoekt reserveleden

Zwolle - De Participatieraad Zwolle is op zoek naar nieuwe reserveleden. De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over thema's die belangrijk zijn voor Zwollenaren: zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De Participatieraad is er voor en door Zwollenaren. De leden bekijken wat keuzes van de gemeente betekenen voor het dagelijkse leven van inwoners.

Gezocht worden enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving. Reserveleden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een reservelid de vrijgekomen plaats in.

De participatieraad wil graag een afspiegeling van de Zwolse samenleving zijn. De (reserve)leden moeten goed kunnen luisteren naar anderen en een brede kijk op diverse zaken je hebben.

Gezocht worden ouders en jongvolwassenen met ervaring in de jeugdzorg; mantelzorgers; inwoners met een lichamelijke of verstandelijke of psychische beperking; inwoners die te maken hebben met armoede; inwoners die werkzoekend zijn of te maken hebben met een uitkeringssituatie; inwoners van niet westerse afkomst.

De reserveleden gaan deel uitmaken van een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzetten voor de inwoners van Zwolle. De leden moeten ongeveer tien uur per week beschikbaar zijn voor de raad. Een reservelid ontvangt geen vergoeding.

Wel biedt de Participatieraad de gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken. Wie op termijn lid wordt van de Participatieraad, ontvangt je een vrijwilligersvergoeding per maand.

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl. Veel informatie is te vinden op website www.participatieraadzwolle.nl.

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 8 september door een sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar info@participatieraadzwolle.nl, ter attentie van mevrouw A. Wertheim, voorzitter van de Participatieraad.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op maandagavond 30 september of dinsdagochtend 1 oktober.

Joop de Haan
Meer berichten