Foto: Joop de Haan
Column

Wijst het Consilium ons de weg?

Wars van centrale sturing zijn in ons land de laatste decennia heel veel zaken gedecentraliseerd. Denk maar aan de zorg. Ook op het gebied van de ruimtelijke ordening was een centrale visie niet meer nodig. Nederland was wel zo'n beetje af en de provincies en gemeenten konden het zelf wel af. Een te simpele voorstelling van zaken. Daar is iedereen die iets met de zorg te maken heeft het inmiddels wel over eens. Ook voor wat betreft de ruimtelijke inrichting van ons land komt men er op terug. Het forse woningtekort, het falende natuur- en milieubeleid (met de recente stikstofproblematiek) en de problemen met de grotere infrastructuur tonen aan dat centrale sturing soms onontkoombaar is.

En zie, daar is nu ineens de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een visie op de toekomst van ons land. Het is slechts bedoeld als een voorzet, die in de regio moet worden omgezet in concreet ruimtelijk beleid. Maar ….. het is een begin.

In Zwolle pakt de markt deze uitwerking op. Opmerkelijk! Er is een zogenoemd Concilium ingesteld dat op zijn beurt weer een Taskforce aan het werk heeft gezet om een uitwerking te maken. Hopelijk is de naamgeving niet symptomatisch voor het resultaat. Consilium (let wel met een 's' geschreven) betekent zwaarwegend advies. Dat betekent dus hopelijk niet dat de gemeenteraad min of meer buiten spel wordt gezet. Een andere betekenis is zo mogelijk nog dreigender: als consilium abeundi is het een advies aan een slechte student om 'heen te gaan en pas heel veel later terug te komen'!

Toch zijn de activiteiten van het Concilium voor de stad van groot belang. Naast de verdere verstedelijking (een doorgroei naar 180.000 inwoners lijkt al een algemeen aanvaard uitgangspunt) kijkt men ook naar klimaatopgaven, gezondheid, economie, en dergelijke. Dat zal voor de Zwollenaar van nu en die van de toekomst verstrekkende gevolgen.

Gelukkig wil het Concilium daarover wel in gesprek met de Blauwvingers en een recent uitgebracht 'position paper' vormt daarvoor de basis. Waar gaat het dan zo al over? Naast de al genoemde groei tot 180.000 inwoners, ofwel zo'n 20.000 woningen in de komende 20 jaar, komt natuurlijk aan de orde waar die woningen gebouwd zouden moeten worden. Een nieuwe groeiplek zal nodig zijn, waar vooral voor de middengroepen gebouwd moet gaan worden. Maar men wil ook 'microverstedelijken', ofwel alle open plekken volbouwen. Het stationsgebied zal grootstedelijk gemaakt worden en het gebied zal daarbij verder opgerekt worden. 'Barrierewerking' van wegen en spoorlijnen moet doorbroken worden omdat die de 'sociale interactie' in de stad in de weg staan.

Bent u er nog? Heeft u nu een beeld van uw toekomstige stad? De taal zal de gemiddelde Zwollenaar niet aanspreken, de inhoud is niet concreet genoeg. Het is dan ook twijfelachtig of er van de inspraak veel terecht zal komen. Mocht die voorspelling uitkomen dan ligt er een schone taak voor de Zwolse politiek. Uiteindelijk beslissen zij toch over de toekomst van onze stad? Gelukkig kunnen zij straks de Taskforce en in het uiterste geval het college een consilium abeundi geven.

Frits Smit

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden