Annemarie van der Kolk (links) en Marlous Holster van Wijz.
Annemarie van der Kolk (links) en Marlous Holster van Wijz.

Beter welzijn door langer meedoen

Zwolle - Dit is het vijfde en laatste verhaal in een zomerserie over de zorg. Een aantal mensen die in verschillende takken van de zorg werkzaam zijn komen hierin aan het woord.

(door Sigrid Aalfs)

Annemarie van der Kolk en Marlous Holster van welzijnsorganisatie WijZ zetten zich in voor het welzijn van ouderen. WijZ is de kartrekker van de pilot Ouderen, in nauwe samenwerking met SamenZwolle. De laatste is een website waarop mensen activiteiten kunnen aanbieden en vinden. Doel van de pilot is om een groter aanbod van activiteiten voor ouderen realiseren. "Hoe meer aanbod, en ook hoe diverser, hoe meer ouderen we kunnen aanspreken, waardoor hun welzijn verbetert," legt Van der Kolk uit.

De pilot draait om dagbesteding, wat tegenwoordig 'goede dagen en perspectief' heet. Hierbij hebben WijZ en Samen Zwolle drie doelen voor ogen; het aanbod van goede dagen en perspectief vergroten, de bereikbaarheid ervan verbeteren, en versnippering van de activiteiten op het gebied van Zorg & Welzijn tegengaan.

"Onze visie is; hoe langer een oudere mee kan doen aan activiteiten, hoe beter. voor het welzijn," zegt Van der Kolk. "Het aantal ouderen neemt toe, daarom moet het aanbod voor ouderen zonder indicatie voor dagbesteding groter worden. Daarnaast is het ook gewoon fijn om zolang mogelijk te kunnen blijven deelnemen aan de 'gewone' dingen. "

Alle activiteiten komen straks op platform Samen Zwolle. "Welzijn heeft te maken met zingeving, plezier en perspectief bieden, "voegt Holster toe. "Iedere oudere verdient meer dagen om naar uit te kijken, daar willen we op inspelen. Als een oudere mee gaat doen met een activiteit, wordt diegene gezien, en zal zich beter gaan voelen. Uiteindelijk zullen dan minder snel duurdere vormen van zorg nodig zijn."

In de zomer en in de weekenden is er vaak weinig voor ouderen te doen. Familie geniet van vakantie, en veel activiteiten zijn gestopt. Daarom is er sinds kort de Zomerbuurtkamers, een voorbeeld van samenwerking tussen WijZ, Café Foyé Odeon, en Stadkamer Zwolle. Leeftijdsgenoten komen hier samen om elkaar te ontmoeten; dat is het doel. Er zijn gezellige activiteiten, bijvoorbeeld genieten van muziek, een wandeling, of eten. De ouderen zijn er even tussenuit, en het is laagdrempelig. De Zomerbuurtkamers vinden eens in de twee weken plaats, op een zaterdag of zondag, op diverse plekken in de stad. "Een oudere vertelde ons dat hij in de Zomerbuurtkamer iemand ontmoet had, met wie hij vervolgens gezellig naar het WK Vrouwenvoetbal is gaan kijken. Het had een stimulerende werking, en dat is de bedoeling; dat er verbindingen ontstaan tussen ouderen," licht Holster toe.

"Kerken en verenigingen hebben ook te maken met ouderen, zij kunnen zich ook aansluiten bij de pilot. Scholen zijn ook van harte welkom, want we willen generaties met elkaar verbinden. Door elkaar te vinden, versterken we elkaar," zegt Van der Kolk.

Sigrid Aalfs
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden