Van linsk af Joris, Alinda en Bram. Woongroep De Stal vormt een warm nest voor jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen.
Van linsk af Joris, Alinda en Bram. Woongroep De Stal vormt een warm nest voor jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Stal is een warm nest voor jongeren

Zwolle - Dit is het vierde verhaal in een zomerserie over de zorg. Een aantal mensen die in verschillende takken van de zorg werkzaam zijn, die daadwerkelijk met patiënt of cliënt dagelijks bezig zijn, komen hierin aan het woord.

(door Sigrid Aalfs)

In woongroep De Stal, onderdeel van Timon, wonen twaalf volwassenen; vier jongeren samen met acht zogenoemde kernbewoners. "Ze vormen een warme kern rondom de jongeren," legt ambulant begeleider Alinda van de Werfhorst uit.

De jongeren, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, wonen hier meestal wee jaar voor ze helemaal zelfstandig kunnen wonen. "Ze zijn op de een of andere manier vastgelopen; dit is een vorm van beschermd wonen."

De jongeren hebben bijvoorbeeld last van depressie, autisme, of er zijn andere oorzaken waardoor ze nog niet op zichzelf kunnen wonen. Van de Werfhorst: "Hier krijgen ze een steuntje in de rug, en rust. De jongeren hebben hier een eigen appartementje, en ik kom regelmatig langs om te kijken hoe het met de jongere gaat. Wij, de kernbewoners en ik, leren de jongeren zelfstandig wonen. We ondersteunen hen in allerlei zaken; financieel, relaties met familie en vrienden, school en werk, enzovoort. De Stal vormt voor hen een tussenstap, ze hoeven het niet alleen te doen."

De jongeren gaan overdag naar school of hebben dagbesteding. Van de Werfhorst vindt het heel fijn een bijdrage te kunnen leveren aan het leven van de jongeren. "Zodat zij het leven weer gaan zien als iets moois en goeds. Ik voel me bevoorrecht hen te mogen helpen bij hun keuzes en hun stappen. Ook vind ik het mooi om te zien hoe de kernbewoners om de jongeren geven, op juist een niet-professionele manier; ze worden gezien en gewaardeerd om wie ze zijn."

Kernbewoner Bram is 37 jaar en woont samen met zijn vrouw en drie zoons sinds ruim drie jaar in De Stal. "Ik kom uit Den Haag. Ik kende De Stal via mijn broer die hier ook kernbewoner is geweest. Het leek me leuk samen te leven met anderen, naast mijn gezin. Wat we hier doen, is wonen met elkaar. Ik zorg ervoor dat praktische zaken als containers buiten zetten, gedaan worden. Ik ben contactpersoon. Twee keer per week eten we samen in kleine groepjes, en een avond in de week brengen we samen door. Ik ben er dankbaar voor dat ik onderdeel mag zijn van een groep, die oog heeft voor elkaar. Ik zie ons als een geheel, en maak geen onderscheid tussen kernbewoners en de jongeren. En we leren van elkaar."

Jongere Joris is 24 jaar vindt het heel fijn in De Stal. "Ieder heeft zijn of haar eigen leven, maar we leven wel met elkaar. Als je even met iemand wil praten of iets doen, is er altijd wel even tijd of energie voor. Ik kon door onder andere depressies niet meer goed voor mezelf zorgen. Hier woon ik veilig, en heb ik de rust en de tijd om uit te zoeken wat ik qua studie wil gaan doen."

Sigrid Aalfs
Meer berichten