Foto:
Column

Zwolse Deltawerken

Zwolse Deltawerken, een mooie benaming voor het enorme pakket aan maatregelen die de gemeente, het waterschap, projectontwikkelaars en wij zelf als bewoners moeten nemen om Zwolle voor de toekomst 'klimaatproof' te maken. "De nieuwe deltawerken bouwen we niet meer buiten de stad, maar juist in de stad", aldus wethouder Ed Anker. "Zwolle moet eigenlijk als het ware één grote spons worden."

Onlangs presenteerde de gemeente de nieuwe Zwolse Adaptatiestrategie en de Zwolse Klimaatatlas. Dit gebeurde tijdens een presentatie, gevolgd door een rondvaart in de gracht. Hiervoor was de pers uitgenodigd. Ik was er bij.

Tijdens de vaartocht werden we geattendeerd op allerlei maatregelen die al genomen zijn om in Zwolle droge voeten te houden. Zaken waar je als niet deskundige inwoner geen weet van hebt. Zo staan de appartementen die nieuw gebouwd zijn op het Kraanbolwerk aanzienlijk hoger dan de kranen die er tot in de jaren 60 van de vorige eeuw stonden.

De Pannekoekendijk is een waterkering al zie je dat op het eerste gezicht misschien niet. Bij de reconstructie van de dijk is het dijklichaam onder de busbaan geborgd. Bomen op de dijk staan buiten het primaire dijklichaam. Wortels kunnen zo de dijk niet verzwakken. De bomen op de dijk zorgen bij extreme hitte voor verkoeling van de stad.

De nieuwe huizen op de voormalige locatie van ziekenhuis de Weezenlanden zijn huis en dijk in één. In de kelder van de woningen staat een kelderwand. Op die manier wordt een robuuste dijk gevormd. Dit zijn slechts drie voorbeelden van de veelheid aan initiatieven die er in Zwolle zijn om het water en de hitte in de stad de baas te blijven.

Ondanks de goede aanzet van de Zwolse Deltawerken zijn er nog veel concrete acties nodig. Acties in verschillende delen van de stad, in straten en aan gebouwen. Het is wel te hopen dat de mooie analyses en ideeën snel genoeg resultaat gaan opleveren, zodat het in Zwolle tijdens extreem weer veilig en leefbaar blijft. De Milieuraad brengt graag zijn deskundigheid in op verschillende deelterreinen en bij de praktische en concrete uitwerkingen daarvan.

Zestig procent van de grond in de gemeente Zwolle is van bedrijven en Zwollenaren. Het is duidelijk dat we als inwoners van Zwolle ook zelf aan de slag moeten. Wat kunnen we zo al zelf doen? Hier volgen wat tips. Een groene klimaatvriendelijke tuin is trouwens ook onderdeel van de Zwolse Deltawerken, een deltawerkje dus. Leg meer groen en grind aan. Gebruik poreuze waterdoorlatende tegels.

Plant Sedumplantjes, die zijn sterk, houden onkruid tegen en nemen veel regenwater op, ook op daken. Een heg is beter dan een houten schutting. Dieren kunnen dan ook veel makkelijker van de ene naar de andere tuin. Een geveltuintje is makkelijk aan te leggen. Tegels eruit, zet deze op hun kant en het begin van je tuintje is er. Haal eens wat tegels uit je terras en zet daar planten neer. Beter dan potten met planten op de tegels.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Reageren? Info@milieuraadzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden