Kenniscentrum WMO overhandigt eerste magazine 'WMO Doet' aan Rita Verdonk

Zwolle - Dinsdag 25 juni vindt voor de derde keer de Nationale Bijscholingsdag plaats te Zwolle. Bij van der Valk te Zwolle komen ruim 190 Consulenten bijeen om zich op deze dag te laten bijscholen. De Nationale Bijscholingsdag is in het leven geroepen om Wmo consulenten en Jeugdprofessionals in contact te brengen met elkaar en om up-to date te blijven met de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst, gaat tevens het nieuwe magazine 'WMO Doet' gepresenteerd worden.

Magazine 'WMO Doet'

Miquel Wijngaards, directeur van Kenniscentrum WMO en oprichter van de Bijscholingsdagen, zal het eerste exemplaar van het nieuwe magazine overhandigen aan Rita Verdonk. Speciaal geschreven vóór en dóór Wmo consulenten. Dankzij boeiende interviews met professionals, bevat het magazine een mix van feiten en verhalen, wat een realistisch beeld geeft van de uitvoeringspraktijk van de Wmo in gemeenten.

Speciaal Adviseur Rita Verdonk, (ont)regel de Zorg.

De bijeenkomst wordt geopend door Rita Verdonk. Oud-minister en vanwege haar portefeuille Vreemdelingen Zaken en Integratie en de inhoud van haar beleid, werd zij één van de bekendste politici uit het kabinet Balkenende II. Sinds dit jaar zet zij zich namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in als Speciaal Adviseur, met het doel de regeldruk bij zorgaanbieders en professionals in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakken. Dit doet ze door schrapsessies in het hele land te organiseren. Zo ook op 25 juni tijdens de Nationale Bijscholingdag te Zwolle.

Workshops

Naast de vele actuele én inspirerende workshops die worden aangeboden, kunnen de consulenten ook ervaringen uitwisselen en kennis delen. Veel nieuwe contacten en verbindingen worden gelegd tijdens de Nationale Bijscholingsdagen en deelnemers gaan met nieuwe kennis en vaardigheden naar huis. Wil jij je nog opgeven? Dit kan via www.wmoconsulentennederland.nl of via www.jeugdprofessionalsnederland.nl

Meer berichten