Foto: Jonnie Hup

Weerbaarheidstraining voor een ieder met autisme

Zwolle - Stichting Empower organiseert de weerbaarheidstraining Rots en Water voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze trainingscyclus van 12 trainingen zal plaatsvinden vanaf 25 september 2019.

Rots en Water

Wanneer het nieuwe schooljaar weer begint, dragen verschillende groepsprocessen er toe bij, dat sommige kinderen buiten de boot dreigen te vallen en gepest worden. Rots & Water is een bekroond psychofysiek weerbaarheidsprogramma, waarin jongeren leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen. Een in Nederland ontwikkeld programma, inmiddels wereldwijd met groot succes onderwezen. "Rots" staat voor je eigen weg gaan, voor jezelf opkomen en jezelf beschermen. "Water" staat voor in verbinding staan met je omgeving, vriendschap en communicatie.

Voor wie

Deze training is zeer geschikt voor jongeren, die onder andere gepest worden en wat weerbaarder moeten worden, maar ook voor jongeren die (te) snel tot actie overgaan. Een combinatie van beide soort leerlingen in één groep is zeer waardevol. Hoewel de training oorspronkelijk voor jongens is ontwikkeld, is de ervaring landelijk en over de grenzen van Nederland dat ook meisjes er veel profijt bij hebben. Met name in het vergroten van weerbaarheid en incassatie-vermogen. Uit ervaring is gebleken, dat met name voor jongeren met een autisme spectrum stoornis dit een zeer geschikte training is.

Tijdens de weerbaarheidstraining komen verschillende aspecten aan de orde zoals: sterk staan, ademkracht, lichaamstaal, lichaamshouding, grenzen ervaren, grenzen aangeven, intuïtie, mentale kracht en fysieke kracht.

Stichting Empower

Stichting Empower zet mensen met een autisme spectrum stoornis én hun begeleiders in hun kracht. De letterlijke betekenis van het woord Empowerment is "iemand tot iets in staat stellen". Het symbool van onze stichting – de witte plustekens - staat enerzijds voor verbetering en groei en anderzijds voor onze positief opbouwende benadering. Wij noemen dat "opplussen".

Stichting Empower heeft als doel om het perspectief en de kwaliteit van leven van mensen met een autisme spectrum stoornis en de mensen in hun omgeving te vergroten. Daarbij worden onder andere sporten, bewegen en een gezonde levensstijl gebruikt als begeleidingsmiddel. De ondersteuning van stichting Empower is gevarieerd en wordt op maat aangeboden. Zo is het mogelijk om enkele uren zorg of begeleiding thuis te krijgen, bieden we logeer- en intensieve 24-uursopvang én begeleiden we op woonlocaties voor onder andere studenten.

Doelstelling training

Doelstellingen van de training zijn: Bewustwording van eigen emoties en energie en het uiten en leren kanaliseren ervan, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven én inzicht verwerven in andermans grenzen, het vergroten van de concentratieboog én het fysiek en mentaal incasseringsvermogen, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water. Het hoogtepunt voor veel kinderen is tijdens de laatste les het doorslaan van het houten plankje.

Start weerbaarheidstraining

Vanaf woensdag 25 september 16:00 uur start  de eerste training van een cylus van 12. De weerbaarheidstraining vindt plaats bij Stichting Empower te Zwolle. Pedagogische en didactisch geschoolde trainers aangevuld met psychomotorisch therapeuten laten de kinderen de weerbaarheidstraining Rots en Water doorlopen in 12 weken.

Inschrijven
De inschrijving voor de weerbaarheidstraining is geopend. Wil je ook meedoen? Er is nog plaats voor deelname. Meld je aan via info@stichtingempower.nl

Meer berichten