Gemaaide en ongemaaide vakken van de dijk. De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende bloemen voor de insecten.
Gemaaide en ongemaaide vakken van de dijk. De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende bloemen voor de insecten. (Foto: )

Waterschap maait dijken bij Zwolle bijvriendelijk

Zwolle - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maait de Langenholterdijk bij Zwolle, de dijk bij Zalk, de Vechtdijk bij Berkum en de nieuwe dijken van het Reevediep bij Kampen in vakken.

Zo blijven er ongemaaide vakken over met bloemen voor insecten, vooral bijen.

De betreffende dijken zijn opgedeeld in vakken van ongeveer 300 meter lang. Dit heeft onder andere te maken met grondbijen. Deze zoeken globaal hun voedsel in een straal van 150 meter van hun nestplaats in de grond.

Elke keer wordt een vak van 300 meter gemaaid, waarna het volgende vak blijft staan tot de volgende maaironde. De te hanteren maairondes vinden plaats in de maand mei en in de periode tussen 15 juni en 15 juli.

De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende bloemen voor de insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer weer voldoende bloemen. Naast het profijt voor de bijen en de biodiversiteit kunnen ook recreanten op en langs de dijken genieten van een bloemrijke dijk. De laatste maaibeurt in september is voor alle dijken weer gelijk.

Joop de Haan
Meer berichten