Stadskantoor heeft groene plantjesgevel

Zwolle - De gevel van het Stadskantoor aan het Lübeckplein is voorzien van honderden planten. Spoorzone-wethouder Ed Anker stapte in het bakje van een hoogwerker en plaatste eigenhandig de laatste planten in de groene wand.

Daarmee is deel van de buitenmuur boven de commerciële ruimtes is voorzien van een gevelsysteem met beplanting. De 150 vierkante meter grote groene gevel verbetert de gemeente de verblijfskwaliteit op het Lübeckplein. Bedoeling is om zo bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars te stimuleren om ook aanpassingen te doen die inspelen op klimaatverandering.

Het Stadskantoor ligt aan het Lübeckplein, in het hart van de Zwolse Spoorzone, een nogal versteend plein. Met bewoners en gebruikers wordt al langere tijd gesproken over het vergroenen van het plein, het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het doorvoeren van zogenoemde klimaatadaptieve aanpassingen.

Bij dit laatste speelt vergroening een belangrijke rol. Maar de parkeergarage onder het Lübeckplein maakt vergroening lastig, bijvoorbeeld omdat er weinig ruimte voor planten is om zich te wortelen in de ondergrond.

Met het groene gevelsysteem is de begroeiing nu verticaal tegen het Stadskantoor aangelegd en neemt het geen ruimte op het plein in. De groene gevel zorgt ervoor dat het plein een prettiger uitstraling krijgt. Door de planten wordt het minder warm op het plein en ze verbeteren de luchtkwaliteit. Ook dempt de groene gevel de weerkaatsing van het geluid en de isolerende werking zorgt voor energiebesparing in het Stadskantoor.

De groene gevel is ook een thuis voor vlinders, bijen en vogels. Onlangs plaatste de gemeente ook al 74 nestkasten voor broedende gierzwaluwen op een ander deel van de gevel van het Stadskantoor. Het groenpaviljoen op het plein is aangevuld met vaste planten die bijen en vlinders aantrekken. Ook de daken van de trapopgangen van de parkeergarage onder het plein zijn groen gemaakt.

De groene gevel maakt onderdeel uit van een bredere aanpak voor klimaatadaptatie in de Zwolse Spoorzone. Zo is het nieuwe busstation dat begin dit jaar in gebruik is genomen, voorzien van 17 zwarte berken en waterdoorlatende klinkers.

Ondergronds zijn er infiltratiekratten aangebracht die het water langer vasthouden en beter afvoeren. De ondergrondse fietsenstalling die op dit moment gebouwd wordt onder het Stationsplein Noord heeft ook een waterbergingsfunctie. Bij extreme regenval kan de stalling overvloedig water opvangen zodat het omliggende gebied minder wateroverlast ervaart.

Ook deden bewoners van Hanzeland in een pilot ervaring op met het vergroenen van hun eigen dak en straat. Deze pilots leverden kennis en informatie op die eenvoudig gedeeld kunnen worden met andere bewoners die aan de slag willen met het vergroenen van hun huis, tuin of straat.

Joop de Haan
Meer berichten