Foto: Joop de Haan

Schijnverbanden

In verband met een weekje Schotland schrijf ik mijn column een week eerder dan normaal. Op de dag na de ontluisterende 'afscheidswedstrijd' van Diederik Boer. In de steek gelaten door zijn collega's stond heel PEC in z'n hemd. Ik wil mijn collega columnist Anton Cramer niet voor de voeten lopen, maar dit moest er even uit. Ik hoop dat de bezem er voor volgend seizoen goed doorgaat. Misschien minder kwaliteit maar wel hard werken voor resultaat en elkaar. Dus adieu Clement, Flemming, Bouy en al die andere 'sterren'.

Meer geld zou betere resultaten opleveren? In het voetbal worden de laatste tijd bewijzen geleverd dat dit niet (altijd) opgaat. Er komt meer bij kijken. Eigenlijk is er sprake van een schijnverband. Dit verschijnsel is mooi duidelijk te maken aan de hand van het volgende verhaal. Er was eens een onderzoeker die vaststelde dat in een dorp niet al te ver van Zwolle sprake was van een verbazingwekkend hoog geboortecijfer. Hij stelde vast dat het aantal baby's hier ver boven het landelijk gemiddelde lag. Tevens constateerde deze kamergeleerde dat het aantal ooievaars in deze regio fors was toegenomen. Twee op zichzelf staande ware feiten, die aan elkaar gekoppeld tot vreemde conclusies leiden. Niemand zal namelijk enthousiast worden van de maatregel om ten behoeve van gewenste geboortebeperking ooievaars af te schieten. Moraal van dit verhaal? Wees altijd alert op schijnverbanden.

Een wijze les voor PEC in de voorbereiding van het nieuwe seizoen, maar ook voor overheden die voornemens zijn om de stadspromotie op een lager pitje te gaan zetten. Het succes is te groot, er komen teveel toeristen op ons af. In Zwolle is het misschien nog niet overal vol, maar wel al heel erg druk. De recreatieve overlast begint voor sommigen de spuigaten uit te lopen. Alles overvol en onze (binnen)stad een pretpark. Zonder ingrepen is iedereen straks, net als in Amsterdam, ondernemer in een B&B.

Het ontegenzeggelijk zo dat het aantal toeristen en recreanten fors toeneemt. Het is eveneens juist dat zij in toenemende mate voor overlast zorgen. Maar of er een één-op-één relatie is tussen deze ontwikkeling en de stads- en regio promotie is de vraag. Ook hier zou best eens sprake kunnen zijn van een schijnverband. Ideeën om met minder budget het aantal toeristen terug te dringen zou dus wel eens niet kunnen werken. Recreatie en toerisme zijn immers booming en ook in regio's en steden waar geen promotie plaatsvindt nemen de aantallen toe. Beter lijkt het dan ook eerst de effecten van de promotie te gaan meten en te bepalen welke toerist we wel en welke niet willen. Dan kunnen we met andere (en wellicht minder) middelen met scherp gaan schieten op de doelgroepen die we willen aantrekken. Dure en niet effectieve hagel kan dan in de kast blijven.

Schijnverbanden: niet alles wat op het eerste gezicht logisch lijkt is dat ook. Hopelijk een wijze les voor PEC en onze stadspromotie.

Frits Smit

Joop de Haan
Meer berichten