Corine den Hollander.
Corine den Hollander. (Foto: Sigrid Aalfs)

Aandachtsmomentjes bij KindermeZZo

Zwolle - De Kidstuin van KindermeZZo gaat zaterdag 11 mei open. KindermeZZo is een plek waar kinderen die in hun nabije omgeving kanker meemaken, aan leuke activiteiten kunnen meedoen. "De tuin is mooi aangelegd met aller lei speeltoestellen, fijne hangplekken, en binnenkort ook een jeu de boule baan," vertelt manager Corine den Hollander. KindermeZZo opende vorig jaar september haar deuren en nu wordt de tuin er feestelijk bij betrokken. Iedereen is welkom van 14.30 tot 16.30 uur.

(door Sigrid aalfs)

KindermeZZo is een plek voor kinderen in de basisschoolleeftijd die meemaken dat een van hun ouders, of grootouders, kanker heeft. "We zijn een plek waar ze leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten, en waar ze leuke dingen kunnen doen, zoals vogelhuisjes maken, schilderen, en natuuractiviteiten. Ouders mogen erbij blijven, of hun kind brengen en halen, wat ze zelf willen. Pedagogisch opgeleide vrijwilligers organiseren de activiteiten."

KindermeZZo biedt ondersteuning aan kinderen wanneer de structuur door kanker in het gezin onder druk staat. "Kanker kan zorgen voor een gevoel van onveiligheid en onzekerheid; kinderen moeten misschien stiller zijn in bepaalde situaties, of soms naar andere mensen toe, zich aanpassen. Hier kunnen we hen ontspanning en aandacht bieden. Het is onderzocht dat drie op de tien kinderen in die situaties extra aandacht en structuur nodig hebben. Als kinderen het spannend vinden om alleen naar de activiteit te komen, kunnen ze natuurlijk een zusje of broertje meenemen, of een vriendinnetje of vriendje. We zijn geen therapeuten, maar willen het kind een uitlaatklep bieden. Daarbij willen we een signaalfunctie vervullen; hoe gaat het met het kind? Ouders spreken hier ook andere ouders als ze blijven, zo zijn we ook voor hen een ontmoetingsplek."

Om de woensdag is er een activiteit, waarbij hoofd, hart en handen beurtelings aan bod komen. Ouders kunnen hun kinderen van te voren daarvoor opgeven, door te bellen. "Het wisselt hoeveel kinderen er komen, de ene keer vier, de andere keer negen. We zijn nog volop in ontwikkeling, en ik verwacht dat het aantal in de toekomst gaat groeien."

KindermeZZo is een onderdeel van Intermezzo en zit in hetzelfde gebouw. IntermeZZo is een centrum dat mensen met kanker en hun naasten nazorg biedt in de vorm van voorlichting en activiteiten. IntermeZZo bestaat al ruim negen jaar en zit vlakbij Ziekenhuis Isala. Het zit bewust op die plek, omdat het ook een samenwerking heeft met Isala.

Zaterdag is het feest van 14.30 tot 16.30 uur. "Het KindermeZZolied wordt dan voor het eerst gezongen, wethouder René de Heer opent de Kidstuin, en clown Ziezo helpt hem daarbij. Voor de kinderen zijn er allerlei spelletjes te doen, en ook voor de ouders is er wat lekkers. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom."

KindermeZZo heeft een eigen website, zie www.kindermezzo.nl ,waar kinderen en hun ouders kunnen zien wat er te doen is.

Joop de Haan
Meer berichten