Joop de Haan
Joop de Haan (Foto: )

De joekel van Jonnie

De gemeente Zwolle heeft een duidelijke visie op de monumenten in de binnenstad. Je mag dan ook verwachten dat men zich hieraan houdt en tegen overtredingen optreedt. En dat dan in alle gevallen!
Als men dat niet kan of wil dan is het de hoogste tijd om het beleid te herzien.

Tegen deze achtergrond is het interessant om te zien wat er gaat gebeuren met de joekel van Jonnie. U heeft hem vast al wel gezien of erover gelezen, de gigantische aluminium afzuiginstallatie op het dak van het nieuwe restaurant van Jonnie en Therese aan de Nieuwe Markt. Het sterrenteam van Brass Boer Thuis heeft dit zonder vergunning laten plaatsen op hun rijksmonument. Omdat dat moest. Althans dat is de visie van de ondernemers. Zonder joekel kan er niet gekookt worden zonder geurtjes en dat kan je de buurt toch niet aandoen?

De buurt – en vele andere Zwollenaren – denken daar heel anders over. Een klein onderzoekje op internet leert dat zo'n 80% vindt dat plaatsing van Jonnies joekel absoluut niet kan. Collega ondernemers vinden dit ook maar durven er niets over te zeggen. Zij zijn bang dat ze met de nek zullen worden aangekeken als ze zich openlijk over deze illegale plaatsing uitspreken.

Zij zwijgen dus, maar in de wandelgangen 'gonst' het van verontwaardiging

Een dilemma voor de gemeente. Vooralsnog onderneemt zij geen actie en het restaurant mag gewoon open. Wel kondigt men een gesprek aan en doet voorkomen of dit de normale gang van zaken is. Wel, uit eigen ervaring als bewoner van een rijksmonument weet ik wel beter. In een monument mag nog geen spijker worden geslagen zonder toestemming, laat staan dat een voor iedereen duidelijk zichtbare, ontsierende afzuigpijp mag worden geplaatst. Maar ja, niet iedereen is natuurlijk van een drie-sterren-kaliber.
George Orwell zei het al eerder, iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.

De Monumentencommissie van het Oversticht blijkt officieus tegen plaatsing te zijn. Ook bij een officieel advies zal men negatief adviseren. Een advies dat de gemeente lastig zal kunnen negeren. Wil men voorkomen dat men (terecht) het verwijt krijgt met twee maten te meten is optreden onontkoombaar. De gemeente zit dus geweldig met de Joekel van Jonnie omhoog.

Ik snap Jonnie en Therese wel. Sluiting van Brass Boer Thuis is de oplossing niet. Niets doen is echter ook geen optie. Dit zou alleen maar andere bewoners en ondernemers van binnenstedelijke monumenten op illegale en ontsierende gedachten kunnen brengen. Maar om aan de eisen van de moderne tijd tegemoet te komen en plezierig wonen en goed ondernemen in de binnenstad mogelijk te blijven maken zal het monumentenbeleid toch echt herzien moeten worden. Om te voorkomen dat we binnenkort joekels van problemen krijgen met onze monumenten.

Frits Smit

Gerreke van den Bosch
Meer berichten