Het IJssellands Politie Mannenkoor treedt nog één keer op: vrijdag 10 mei in de Dominicanenkerk. (foto: Piet Pont)
Het IJssellands Politie Mannenkoor treedt nog één keer op: vrijdag 10 mei in de Dominicanenkerk. (foto: Piet Pont) (Foto: Piet Pont, Raalte)

Na 39 jaar valt doek voor Politie Mannenkoor

Zwolle - Het IJssellands Politie Mannenkoor stopt na 39 jaar. "Een pijnlijk besluit", aldus het koor. "Maar het teruglopend aantal leden en de oplopende gemiddelde leeftijd van de koorleden gaf aanleiding tot intern overleg." Uiteindelijk werd in januari van dit jaar besloten tot de afronding te komen en het koor op te heffen. Vrijdag 10 mei is er om 20.00 uur een slotconcert in de Dominicanenkerk aan de Assendorperstraat.

In 1980 werd het Zwols Politiemannenkoor opgericht. Een flinke groep mannen die werkzaam was bij de gemeentepolitie Zwolle besloot te gaan zingen en met het ingestuurde repertoire in Zwolle te gaan optreden.

Zo'n 40 mannen uit het korps gingen aan de slag met het instuderen van een breed repertoire. Dat gebeurde onder leiding van Riekus Hamberg, ook korpslid, maar daarnaast ook organist en dirigent. Met instemming van de korpsleiding en verstrekking van een kleine subsidie werd zo jarenlang op de woensdagavond gerepeteerd.

Al snel melden zich ook leden van de reservepolitie aan bij het koor, en ook werd een klein aantal burgerleden toegelaten.

Er werd veel opgetreden in veel bejaardentehuizen en er werden concerten georganiseerd met andere koren. In 1987 werd besloten ook een Kerstconcert te geven. Eerst in de Sionskerk en de Onze Lieve Vrouwebasiliek, daarna jaarlijks in de Dominicanenkerk.

In 1993 werd de Gemeentepolitie Zwolle opgeheven en ging over in de regiopolitie IJsselland. Het koor bleef bestaan en werd omgedoopt tot IJssellandsPolitie Mannenkoor. Het koor werd daardoor ook regionaal, net als het gebied waar werd opgetreden.

Na de start van de landelijke politie in 2013, hield het koor hield zijn naam. In de eerste jaren was er in Den Haag meer aandacht voor afstemming van de primaire politie processen. Een paar jaar later kwam er ook aandacht voor zaken als sport en muziek. De landelijke regelgeving bood weinig voor het voortbestaan van het koor.

Dat, in combinatie met het teruglopend aantal leden en vergrijzing van het koor, noopte tot het besluit om het koor te beëindigen.

Joop de Haan
Meer berichten