Foto: Rutger Heijmerikx

Recreatie voor àlle kinderen

Zwolle - Toeristische attracties die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking zouden meer bezoekers kunnen trekken door meer informatie te geven over de toegankelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Go-Kids. "Veel recreatief aanbod is geschikt voor kinderen met een beperking, het is alleen niet goed zichtbaar en vindbaar", zegt Riëtte Mulder van Go-Kids.

Gezinnen met kinderen met een beperking bezoeken de attractie daarom niet. Go-Kids wil daar wat aan doen en wil graag ene rol spelen in die informatievoorziening.

Go-Kids is een van oorsprong Zwols online platform dat een overzicht biedt van regionale organisaties, ondernemers en initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie voor (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd tot 13 jaar promoot. In opdracht van Go-Kids heeft Laura Verwaal als afronding van de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs van Saxion Hogeschool in Deventer een communicatieplan gemaakt voor een betere aansluiting op de specifieke informatiebehoeften van gezinnen met kinderen met een beperking.

Zie hield een marktonderzoek naar de wensen en behoeften, het zoek- en boekgedrag en vrijetijdsbesteding van gezinnen met kinderen met een beperking. Het onderzoek won een prijs op het Vrijetijdscongres van Gastvrij Overijssel,

Uitkomst van het onderzoek is dat ouders van kinderen met een beperking onvoldoende juiste informatie krijgen over het vrijetijdsaanbod en te weinig weten waar ze terecht kunnen met hun kind.

"Er is een grote behoeft aan duidelijkheid", zegt Riëtte Mulder. "Veel recreatief aanbod is geschikt voor kinderen met een beperking, het is alleen niet goed zichtbaar en vindbaar. Het overzicht ontbreekt." En die informatie is juist van essentieel belang voor deze gezinnen want op basis daarvan besluiten ze wel of niet naar een toeristische attractie te gaan. Ze pleit voor informatie die is toegespitst te zijn op verschillende type mensen en beperkingen. Die informatie zou aangeboden moeten worden op de website van de attracties.

Go-Kids zou in de informatievoorziening voor deze doelgroep graag wat betekenen. "Maar om dit te kunnen bereiken is geld nodig om technisch en inhoudelijk het aanbod te kunnen genereren en organiseren. Niet alleen moeten er technische aanpassingen gedaan worden, ook moet er samengewerkt worden met partijen die data kunnen leveren en waarborgen. Want als een kind in een rolstoel toch niet naar binnen kan, is dat een grote teleurstelling. Er aangezien er geen direct verdienmodel aan dit project zit, zijn wij aan het onderzoeken hoe wij dit financieel en inhoudelijk vorm kunnen geven. Externe financiering is hierbij een must maar is niet makkelijk is gebleken. Ideeën en tips zijn hierbij van harte welkom."

Joop de Haan
Meer berichten