Van links af bestuurssecretaris Gerard Nijhuis, bestuursvoorzitter René Buysrogge, directeur Peter Pot, prior Jan Laan en provinciaal overste René Dinklo.
Van links af bestuurssecretaris Gerard Nijhuis, bestuursvoorzitter René Buysrogge, directeur Peter Pot, prior Jan Laan en provinciaal overste René Dinklo. (Foto: )

Dominicanenklooster klaar voor de toekomst

Zwolle - Het Dominicanenklooster toekomstbestendig maken: dat is de insteek van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Orde der Dominicanen, de Stichting Dominicanenklooster en Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Het rijkmonument aan de Assendorperstraat wordt in fases gerenoveerd, getransformeerd en verduurzaamd.

De samenwerkingsovereenkomst is dinsdag ondertekend.Het neogotische kloostercomplex, bestaande uit een kruiskerk, een klooster met binnentuin en een omliggende kloostertuin, is een opvallend gebouw in Zwolle. Het zeer grote kloostercomplex is in carrévorm gebouwd met de kerk aan een van de vier zijden. Oorspronkelijk was het in gebruik als opleidingsinstituut voor novicen.

De HMO werkt in opdracht van het provinciebestuur aan de economische ontwikkeling van Overijssel. Dat gaat over de vitaliteit en toekomstbestendigheid van gebieden. "Het Dominicanenklooster vormt de verbinding tussen het historische centrum van Zwolle en de wijk Assendorp", vindt de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

"In dit gebied gebeurt er veel: de nieuwe rechtbank, de herontwikkeling van ziekenhuislocatie De Weezenlanden naar woningbouw en de toekomstige herontwikkeling van De Weezenlanden-Noord. "Wij zien mogelijkheden om door het aanpakken van het klooster, de economische vitaliteit van het gebied eromheen verder te versterken"

Voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst heeft HMO een verkenning gedaan, waarin BiermanHenket Architecten een transformatiestudie heeft uitgevoerd.

Op basis daarvan hebben de Orde van de Dominicanen en de Stichting Dominicanenklooster Zwolle ervoor gekozen om het klooster in de komende jaren in samenwerking met HMO te gaan renoveren en verduurzamen.

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de partijen gaan werken aan een haalbaar masterplan voor deze transformatie. Inmiddels is voor het Dominicanenklooster een subsidiebeschikking ontvangen voor de opwekking van zonne-energie.

"Het masterplan moet passen bij het gedachtegoed van de Orde", zegt provinciaal overste René Dinklo. Bestuursvoorzitter René Buysrogge voegt daaraan toe: "In dit proces zullen de mogelijke verschillende functies, zoals wonen en verhuur van ruimten, nader uitgewerkt worden. De drie inhoudelijke pijlers zullen centraal staan: de Dominicaanse geloofsgemeenschap (kerk), de bewoning door broeders en lekendominicanen, het programma van lezingen, cursussen en concerten."

Het streven van de betrokkenen is om het plan voor de zomer op te leveren en daarna tot uitvoering over te gaan.

Joop de Haan
Meer berichten