Foto:
Column

Groenstrook: Klimaatadaptatie in Zwolle

Klimaatadaptatie is het aanpassen van onze omgeving aan de veranderende klimaatomstandigheden. De overlast door deze klimaatveranderingen moeten zo veel mogelijk worden beperkt om Zwolle in tijden van extreme weersomstandigheden leefbaar te houden.

De Zwollenaren hebben van oudsher al veel rekening moeten houden met wateroverlast. Dit komt door de plek van de stad. Door de ligging in de IJssel- Vechtdelta is Zwolle extra kwetsbaar voor wateroverlast. Zwolle krijgt namelijk van verschillende kanten water te verwerken. Water van de IJssel en het IJsselmeer: Bij noordwester storm wordt het water vanuit het IJsselmeer opgestuwd en als gevolg daarvan staat het water in de stadsgracht zichtbaar hoger. Het water komt ook vanaf de Vecht, het Zwarte Water en de weteringen, die het water vanaf de Sallandse heuvelrug aanvoeren.

In de middeleeuwen is Zwolle niet voor niets ontstaan op een zandrug die ligt op de plek van de Sassenstraat. Zo'n hoger gelegen plek werd 'suolle' genoemd. Suolle werd Zwolle, de naam van onze stad.

Door de huidige klimaatveranderingen hebben we in Zwolle niet alleen meer te maken met wateroverlast. Ook droogte en hittegolven moeten het hoofd geboden worden. Tijdens windstille en warme periodes kan de temperatuur in Zwolle wel zo'n 8 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Deze overmatige warmte, ook wel hittestress genoemd, kan een gezondheidsprobleem vormen voor kwetsbare groepen.

In Zwolle zijn of worden al een aantal straten klimaatbestendig gemaakt. Zo is de Seringenstraat in Assendorp een klimaatstraat geworden. Een deltawerkje in het klein zoals een van de bewoners het mooi heeft verwoordt. In de straat zijn onder andere geveltuintjes aangelegd. Groen in een stad houdt water vast, verlaagt de temperatuur en verbetert de luchtkwaliteit. Regenwater loopt niet meer rechtstreeks het riool in. Dit voorkomt overbelasting van het riool tijdens plensbuien. Op garagedaken is sedumbeplanting aangelegd en zijn zonnepanelen geplaatst. Ook de Alm en Bernisse in de Aa-landen worden klimaatbestendig. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden in de zomer van 2019 afgerond.

De gemeente en het waterschap moeten inmiddels heel wat maatregelen treffen zodat wij droge voeten of tijdens een hittegolf het hoofd koel kunnen houden. Aangezien er veel grond in Zwolle ons eigendom is, zullen wij zelf ook de handen uit de mouwen moeten steken. Wat kunnen we zelf doen?

Je kunt prima een pad en een terras van (waterdoorlatende) tegels in je tuin leggen, maar laat voldoende ruimte over voor gras en borders. Gebruik compost in je tuin voor een goede bodemstructuur die meer water doorlaat. Sluit een regenton aan op je regenpijp of leg een vijver aan in je tuin. Plant klimop in je tuin, want klimop isoleert. Fijn tijdens een hittegolf. Een haag is beter dan een schutting. Weinig ruimte? Dan is een geveltuintje misschien een goed idee. Voor een gezamenlijk plan is subsidie mogelijk. Op de site van de gemeente onder het kopje 'Wat kunt u doen?' staat heel veel nuttige informatie.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)

Reageren? Info@milieuraadzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten