Theater bij Frysk Selskip

Zwolle - Frysk Selskip Swol houdt vrijdag 8 februari om 20.00 uur haar derde avond van dit winterseizoen. Deze avond staat in het licht van het 120 jarig bestaan van het Frysk Selskip Swol. Het Frysk Sjongkoar Swol verzorgt een optreden en het theaterduo HympHamp komt met de voorstelling 'Dûbelportret'. In 'Dûbelportret' laten Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga zonderlinge figuren de revue passeren. Samen met muzikanten, Anko Bouma en Paul Siemensma, brengen ze een programma met liedjes en scènes.

De voorstelling wordt gegeven in Grand Café Restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee 213e. Reserveren kan via 0529 - 401683. De voorstelling begint 's avonds om acht uur.

Joop de Haan
Meer berichten