Foto: Joop de Haan
Column

Heeft u al bezwaar gemaakt?

Misleidingsdossier Lelystad Airport kent voor- én tegenstanders. Dat is bekend en beide kampen staan lijnrecht tegenover elkaar. Standpunten verharden, hakken gaan in het zand en een discussie over feiten wordt niet gevoerd. Ondertussen gaat de minister gewoon door om haar plannen door te drijven, ook al ligt Brussel dwars.

Onlangs zijn de voorstanders van een snelle opening van de luchthaven een publiciteitsactie gestart. Dat is vanzelfsprekend hun goed recht. De Stichting 'Lelystad Airport moet door!' wil dat onze regering zich houdt aan de feiten en zich niet baseert op de ficties van de, inmiddels vele, tegenstanders. Hun paginagrote open brief aan Mark Rutte afgelopen weekend in de landelijke kranten is in die zin echter teleurstellend. Het valt te snappen dat na het verlies van het ziekenhuis het (voorlopig) niet doorgaan van de luchthaven zwaar valt in Lelystad, maar aan het weerleggen van de vele bezwaren tegen de luchthaven komt de brief niet toe. Die feiten zijn er ook niet en de Stichting had zich dan ook beter kunnen richten op het behoud van het ziekenhuis.

Gelukkig zitten de tegenstanders ook niet stil. De actiegroepen zoals 'Red de Veluwe' en 'Hoogoverijssel' roepen op om schriftelijk bezwaar te maken tegen het Luchtvaartbesluit van Lelystad Airport. Dat kan nog zo'n vijf weken lang. Het Ministerie maakt daar melding van op een zodanige manier dat de gemiddelde burger al snel de moed in de schoenen zinkt. Daarom hebben de actiegroepen een eigen site ontwikkeld, t.w. zienswijzelelystadairport.nl, waar het betrokkenen makkelijk wordt gemaakt om hun zienswijze in te dienen. Eigenlijk hoeft men alleen maar een tekst te kopiëren, eventueel aan te vullen, te ondertekenen en op te sturen. Een kind kan de was doen.

Het streven is om 10.000 bezwaarschriften in Den Haag te krijgen, maar meer zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ik wil daar graag aan bijdragen door deze oproep te doen. Of de bezwaarschriften zullen helpen? Met eerdere inbreng is weinig gedaan. Maar door de vele reacties is de politiek toch gaan nadenken. In de coalitie zijn met name D66 en CU steeds minder overtuigd van de wenselijkheid tot opening te komen voordat de herindeling van het luchtruim een feit is. Heel veel bezwaren nu zullen dan ook zeker indruk maken. Mijn dringend advies aan u is dan ook om van de laagdrempelige 'aanbieding' van de actiegroepen gebruik te maken en uw zienswijze in te sturen. Tenminste, als u ook van mening bent dat laagvliegen over uw stad voorkomen moet worden.

Ik hoop dat u de moeite wilt nemen de site zienswijzelelystadairport.nl te bezoeken. Als extra zetje in die richting misschien nog even dit. De voorstanders van het vliegveld schermen erg met het feit dat hun plannen maar een beetje extra geluid met zich mee brengt. Een paar extra decibellen, zoiets als 123 km. op de snelweg rijden. Dat is toch maar net iets harder dan de toegestane 120 km. Welnu, bij decibellen ligt dat wezenlijk anders. Een drietal extra komt neer op een verdubbeling van de geluidshinder. Dat is een feit. Ik zou zeggen, gauw naar de site voor een bezwaarschrift.

Frits Smit

Joop de Haan
Meer berichten