Foto:

Lezing om wereld van religie en wetenschap met elkaar te verbinden

Zwolle - 'Kiest God, mijn brein of kies ik?' Dat is het thema van en lezing op maandag 14 januari. Filosoof en neurowetenschapper Pim Haselager vertelt dan over de vrije wil, en hoe dat vanuit de neurowetenschappen bekeken wordt. De lezing wordt gehouden in de Fonteinkerk. Kerkganger Arjan ter Horst organiseert de lezing het vanuit een gespreksgroep. "Mijn drijfveer om dit te houden komt voort uit de wens de wereld van gelovigen, religie, te verbinden met de wereld van wetenschap," legt hij uit.

(door Sigrid Aalfs)

Stadshagen - "Ik wil niet op zondag de gelovige zijn, en de rest van de week de wetenschapper. Die werelden worden vaak apart gezien en schuren her en der, daarom lijkt het me goed daarover te praten met elkaar." Ter Horst vindt dat christenen zich niet af moeten sluiten voor de wetenschap.

Ter Horst, zelf werkzaam geweest als neurowetenschapper in het onderwijs, vindt 'de vrije wil' een interessant onderwerp. "Een paar jaar geleden kwam wetenschapper Dick Swaab met het boek 'Wij zijn ons brein', oftewel; 'de vrije wil bestaat niet'. Sommige wetenschappers zijn het eens met de ideeën in dit boek, anderen houden de discussie open.

"Binnen de maatschappij hoor je de ideeën van voor- en tegenstanders terug, hoewel we allemaal een vrije wil ervaren in ons dagelijks leven. Dit werpt dus vragen op voor iedereen. Als ik geen vrije wil heb, wie is die 'ik' dan en hoe kan ik anderen nog beoordelen op hun daden?"

Ter Horst lijkt het interessant om over 'de vrije wil' te discussiëren. "Ik vind het heel waardevol er met mensen vanuit verschillende invalshoeken over te praten, met een deskundige erbij. Ik vind het ook belangrijk open te staan voor andere meningen. Dat kost energie, je gaat dan uit je 'comfort zone', maar het brengt je verder. Ieder leert iets. Mensen binnen en buiten de kerk groeien dan in ieder geval niet verder uit elkaar, misschien komt er daardoor ook meer begrip."

Joop de Haan
Meer berichten