Aljona Wertheim, de nieuwe voorzitter van de de Participatieraad. "Ik vind ik het heel belangrijk dat er op tijd passende hulp beschikbaar is." (foto: Jasper van Overbeek)
Aljona Wertheim, de nieuwe voorzitter van de de Participatieraad. "Ik vind ik het heel belangrijk dat er op tijd passende hulp beschikbaar is." (foto: Jasper van Overbeek) (Foto: )

Nieuwe voorzitter Aljona Wertheim van Participatieraad Zwolle: 'Reële resultaten zijn belangrijk'

Zwolle - In het najaar van 2018 benoemde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle mevrouw Aljona Wertheim als voorzitter van de Participatieraad. Aljona Wertheim is de opvolger van Rabia Madarun. De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en denkt mee over zaken die anders kunnen in het sociale beleidsdomein zodat de inwoners van Zwolle de hulp en ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben in hun dagelijks leven. De Participatieraad heeft werk, inkomen, participatie, jeugdhulp, welzijn, wonen, leefbaarheid en WMO als haar aandachtsgebieden.

Aljona Wertheim verhuisde in 1996 vanuit Oekraïne naar Nederland en werkt als adviseur beleidsinformatie bij de provincie Overijssel op het gebied van de regionale economie. Ze studeerde in Kiev, Groningen, Rotterdam en Utrecht en woont met haar gezin in Zwolle.

De nieuwe voorzitter van de Participatieraad van de gemeente Zwolle kijkt uit naar haar komende zittingsperiode van vier jaar. De maatschappelijke betrokkenheid en professionele loopbaan van Aljona Wertheim voorspellen niets dan goeds: "Ik vind reële resultaten boeken belangrijk. Door steeds in gesprek te zijn met de belangenorganisaties en de gemeente, en door gedegen adviezen, kan de Participatieraad doeltreffend bijdragen aan de hulp en ondersteuning, die inwoners nodig hebben. Ik wil vanuit mijn gevoel en ervaring daarbij van nut zijn. Dat is mijn persoonlijke drijfveer."

Deze bevlogen voorzitter ziet zichzelf als bruggenbouwer: "De Participatieraad wil graag zichtbaar zijn zodat de ambtenaren en bestuurders die, in complexe budgettaire en organisatorische omstandigheden werken, ons weten te vinden. De vijftien leden van de Participatieraad zijn actieve vrijwilligers met een antenne voor signalen van Zwolse inwoners. Op die manier vinden zij de weg naar de juiste belangenbehartigers, en kunnen wij, met de gemeente, reageren op relevante signalen. Samen zijn wij ambassadeurs voor het welzijn van Zwollenaren. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, krijgt vorm als we ons inleven in de ander en in dialoog zijn." Ze licht toe: "Ik heb een migratie-achtergrond en waren vroeger thuis ingewikkelde momenten. Helaas zijn probleemsituaties in het sociale domein een feit. Als duidelijke uitleg en opvang op kwetsbare levensmomenten ontbreken, zoals bij werkloosheid, inburgering of ziekte, verlies je snel de motivatie om tot oplossingen te komen. Ik vind ik het heel belangrijk dat er op tijd passende hulp beschikbaar is."

"Ik geniet enorm van Nederland. Veel dingen zijn echt goed geregeld maar er is altijd ruimte voor verbeteringen. Daarvoor is een constructieve dialoog nodig. Ik breng graag partijen bij elkaar zodat er naar elkaar geluisterd wordt. In december vond een gesprek plaats tussen een aantal leden van de Participatieraad en beleidsadviseurs van de gemeente Zwolle. En binnenkort, op 28 februari, is er een bijeenkomst met de vertegenwoordigers van meer dan 40 cliëntenraden en patiëntenorganisaties. De Participatieraad vergadert maandelijks en met de leden wil ik prioriteiten gaan vaststellen. Daarover gaan wij informeren via www.participatieraadzwolle.nl en onze Facebookpagina. Aan het eind van mijn termijn, in 2022, maak ik graag de balans op."

De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, zodat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben. De raad praat onder meer mee over mantelzorg, jeugdhulp, dagbesteding en armoedebeleid. Ook alledaagse thema's komen aan bod.

Zo bespreekt de Participatieraad de inkoop van huishoudelijke hulp of Wmo-hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen.
Zwollenaren die zelf zorg of hulp nodig hebben of hebben gehad, schrijven vaak mee aan de adviezen. Geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom om hun ervaringen te delen tijdens de openbare vergaderingen op locatie, zoals wijkcentra en zorginstellingen.
Meer weten over het werk of de adviezen van de Participatieraad Zwolle? Stuur een email naar info@participatieraadzwolle.nl, kijk op Facebook of bezoek de website.

www.participatieraadzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten