Orkest Las Paljas zoekt een gitarist. De band speelt Nederlandse meezingers en dansmuziek
Orkest Las Paljas zoekt een gitarist. De band speelt Nederlandse meezingers en dansmuziek (Foto: )

ZwolleDoet!: van Turkssprekende vrijwilliger tot gitarist van Paljas

In Zwolle worden vele activiteiten mogelijk gemaakt door vrijwilligers. ZwolleDoet! presenteert op www.zwolledoet.nl enerzijds het aanbod van vrijwilligers en anderzijds de vacatures van organisaties die vrijwilligers zoeken.

S-Zorgt zoekt: Turkssprekende vrijwilliger dagbesteding

S-Zorgt startte in oktober 2018 een dagbesteding voor de multiculturele doelgroep op een locatie in woonzorgcentrum Fermate. S-Zorgt heeft een multicultureel team aan medewerkers die verschillende talen spreken. De dagbesteding is waardevol voor mensen met een migratieachtergrond. Zij hebben behoefte aan een cultuurspecifieke dagbesteding om integratie te stimuleren en onder de mensen te komen. S-Zorgt is op zoek naar één of meer vrijwilliger(s) met een Turkse achtergrond die willen assisteren bij de dagbesteding. De dagbesteding is op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.15 uur. Als vrijwilliger ondersteun je onder meer bij groepsactiviteiten. Er is altijd een Turks-sprekende begeleider aanwezig.
Meer informatie via www.zwolledoet.nl/vacatures, trefwoord 'Turkssprekend'.

Stichting Ikunda zoekt bestuurslid

De Stichting Ikunda zet zich in om veel meisjes van het platteland van Tanzania aan goed onderwijs te helpen en probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen om dat doel te bereiken. Ze zoeken een nieuw bestuurslid, met speciale verantwoordelijkheden voor het werven van vrijwilligers en het zoeken naar nieuwe donateurs. Het bestuurslid onderhoudt onder andere contacten met scholen, die mee willen werken. Meer informatie via www.zwolledoet.nl/vacatures, trefwoord 'Ikunda'.

Las Paljas zoekt: gitarist

Orkest Las Paljas zoekt een gitarist. De band speelt Nederlandse meezingers en dansmuziek en treedt vaak op voor ouderen. Meer informatie via www.zwolledoet.nl/vacatures, trefwoord 'Gitarist'.

Lotgenotenbijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met NAH
Voor mantelzorgers van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) is er maandag 28 januari een lotgenotenbijeenkomst. Ze kunnen daar met andere mantelzorgers ervaringen en zorgen delen. Ze hoeven zich niet groot te houden en ze kunnen nieuwe sociale contacten aangaan met mensen die begrijpen wat ze meemaken. Aanmelden kan via www.zwolledoet.nl/agenda.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Vogellanden aan de Hyacinthstraat 66 en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Joop de Haan
Meer berichten