Foto:
Column

Ecoshoppen in Zwolle

In november 2018 is er een nieuwe versie van de gids Ecoshoppen in Zwolle uitgegeven. In deze handige gids tref je de allernieuwste duurzame Zwolse adressen en actuele informatie aan. Met tips voor iedereen die kiest voor een bewuste en duurzame levensstijl. De Milieuraad wil met deze Ecoshoppen in Zwolle de mogelijkheden tot een meer groene en duurzame consumptie in Zwolle bevorderen.

Fijn, dat de gids juist nu is uitgegeven. December is de maand van de feesten, cadeautjes, lekker eten en feestelijke kleding. Je hebt nu (bijna) alle adressen en tips die er in Zwolle te vinden zijn op een rijtje om op een milieuvriendelijke wijze je resterende decemberaankopen te kunnen doen. Waarom deze gids voor het kopen van spullen? Het blijkt dat 'Spullen' milieuvervuiler nummer 1 in de wereld is. Alles wat met onze dagelijkse spullen te maken heeft is vervuilender dan het eten van vlees. Hoe zit dat?

Voor het produceren van spullen zijn grondstoffen nodig. Neem bijvoorbeeld onze mobiele telefoon. Voor de fabricage hiervan zijn onder andere coltan, kobalt, lood en goud nodig. Die worden gedolven onder erbarmelijke omstandigheden, in conflictgebieden zoals Congo. Vervolgens worden de mobieltjes in Azië gefabriceerd. Ze worden verscheept in grote containers en belanden vervolgens in de Rotterdamse haven. Er gaat een heel proces aan vooraf voordat je nieuwe telefoon in Zwolle over de toonbank gaat. Uiteindelijk worden onze telefoons e-waste. E- waste is afval dat bestaat uit kapotte of verouderde elektrische en elektronische toestellen. Ook het afval moet weer vervoerd en verwerkt worden. Wat voor onze telefoon geldt, geldt in grote lijnen voor heel veel spullen die we kopen.

Spullen worden gemaakt van materialen, die niet altijd even milieuvriendelijk geproduceerd worden. Die materialen worden kris kras over de wereld vervoerd in grote containerschepen. In fabrieken worden al die materialen weer tot spullen verwerkt. Door de globalisering hebben we geen zicht meer op deze goederenstromen, die voor een enorme CO2 uitstoot zorgen.

Hier volgen tips voor een kleinere spullenimpact. Koop alleen datgene wat je écht nodig hebt en doe dit zo veel mogelijk tweedehands. Koop zo veel mogelijk duurzaam gemaakte producten. Koop kwaliteit in plaats van kwantiteit. Spullen zullen dan langer meegaan. Laat kapotte spullen repareren.

Ik hoor mensen vaak zeggen: Ik heb alles al. In dat geval zou je een zelfgemaakte bon kunnen geven voor iets wat je voor die ander kunt doen. Denk daarbij aan een keer koken of een zelfgebakken taart.

De gids Ecoshoppen in Zwolle is te downloaden via: www.milieuraadzwolle.nl en kan op aanvraag kosteloos worden toegemaild. De gids is zonder winstoogmerk, samengesteld door vrijwilligers. Ze hebben de gids met veel zorg samengesteld. Desondanks kunnen zich onjuistheden of onvolledigheden voordoen. Om zo up to date mogelijk te blijven worden lezers, bedrijven en geïnteresseerden uitgenodigd voor het geven van suggesties, tips en informatie over nieuwe en bestaande initiatieven.

De vrijwilligers van de Milieuraad wensen iedereen een goed en groen 2019.

Loes la Faille (Milieuraad Zwolle)
Reageren: info@milieuraadzwolle.nl

Joop de Haan
Meer berichten