Wethouder Monique Schuttenbeld op dak Stadskamer met zonnepanelen en uitzicht op de Sassenpoort.
Wethouder Monique Schuttenbeld op dak Stadskamer met zonnepanelen en uitzicht op de Sassenpoort. (Foto: Frans Paalman )

Wethouder Monique Schuttenbeld strijdt om op koers te komen voor klimaatambities

Zwolle - Een nieuw college: nieuwe samenwerkingen, nieuwe ideeën en nieuwe wethouders. Maar ook een paar oude bekenden. Wat drijft hen? En waar kijken ze naar uit in deze functie? De Peperbus sprak met alle wethouders over hun ideeën, hun wensen voor Zwolle en hun plannen voor de komende jaren. De komende weken plaatsen wij steeds een profiel. Vandaag: Monique Schuttenbeld van GroenLinks.

(door Rik Kapitein)  

"Klimaatverandering is al heel lang mijn drive." Schuttenbeld heeft de afgelopen jaren als bouwkundige behoorlijk wat ervaringen gehad met bestuurlijke processen. Als projectmanager ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling werkte ze achttien jaar lang onder meer voor gemeenten en provincies. "Ik heb me veel bezig gehouden met stedelijke projecten, maar ook met het landelijke gebied. In die achttien jaar heb ik veel projecten gedraaid, waarbij ik ook heb gezien wat er niet goed gaat. Ik liep vaak tegen bestuurlijke zaken aan."

Ze ging bij zichzelf na wat ze nog wilde doen. "Ik kwam uit bij de politiek. Inmiddels zijn we in Zwolle wel overtuigd van het feit dat er iets moet gebeuren voor het milieu, maar ik wil mensen daar ook echt voor enthousiasmeren. Als het bijvoorbeeld gaat over geothermie, wil ik daarover in gesprek gaan met wijkbewoners. Wij moeten niet beslissingen maken die burgers overvallen, maar juist hen meenemen in die processen."

Het is dan ook niet voor niets dat zowel de Energietransitie als Stadshagen onderdeel uitmaken van de portefeuille van Schuttenbeld. "De visie van Stadshagen is ook mijn visie: er komt een volledig duurzame wijk met energieneutrale woningen. We zijn al geruime tijd bezig met aardgasloze huizen." Schuttenbeld woont zelf ook in Stadshagen. "Het is erg prettig wonen in die wijk. Het is daarom ook leuk dat ik me nu bezig mag houden met de projecten daar." Zwolle gaat aan de slag met veel ideeën. "Zonne- of windenergie, energie uit oppervlaktewater, of geothermie: er zijn veel mogelijkheden. We hebben een heel duidelijke opgave: we moeten veel minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. En verschillende huizen hebben verschillende behoeften. Dat hebben we over vier jaar allemaal niet opgelost, maar we kunnen wel stappen zetten. Daarom gaan we verschillende mogelijkheden tegelijk onderzoeken."

Omdat het klimaat een groot deel van het Zwolse collegeakkoord omvat, vindt Schuttenbeld het belangrijk hier niet als gemeente alleen mee aan de slag te gaan. "Ik wil inwoners natuurlijk overal bij betrekken, maar ook veel overleggen met de andere wethouders. Energie valt niet binnen één portefeuille."

De portefeuille van Schuttenbeld omvat uiteraard meer dan alleen de energietransitie: ze ontfermt zich de komende jaren ook over cultuur in Zwolle. En net als het klimaat, past ook dit thema goed bij haar. Ze was de afgelopen zeven jaar voorzitter van de gemeentelijke commissie beeldende kunst en was vier jaar bestuurslid van de stichting Stadsfestival. "Daardoor heb ik veel mensen in het culturele veld leren kennen", zegt ze zelf. "Er gebeurt hier heel veel op cultuurgebied. Er zijn erg leuke festivals, we hebben Museum de Fundatie en Hedon; alles bij elkaar is het fantastisch. Zwolle groeit verder, daarom is het goed om samen met de culturele partijen te kijken naar nieuwe mogelijkheden en samenwerking." Ze denkt onder andere aan meer gezamenlijke communicatie en marketing. "Maar ik wil ook graag laagdrempelige broedplaatsen creëren, waar jonge start ups en kunstenaars zich kunnen ontwikkelen." Zo hoopt ze dat studenten ook na hun studie in Zwolle blijven.

Ook het toerisme is onderdeel van het takenpakket van Schuttenbeld. " Zwolle is een bruisende stad, dat willen we ook duidelijk maken aan toeristen. Daarom hebben we later dit jaar zo'n honderd touroperators uitgenodigd, om Zwolle ook bij hen op de kaart te zetten. Er is hier voor elke doelgroep wel iets, dat moeten we laten zien."

Maar energie blijft toch een groot thema voor Schuttenbeld. "Alle nieuwe technieken vragen ook een omslag in de infrastructuur: jarenlang hebben we onze huizen gebouwd met aansluitingen op het aardgas. Dat moeten we nu veranderen. Gelukkig hebben we als gemeente een mooi energietransitieteam, dat goed in beeld heeft wat er allemaal nodig is in de komende jaren. Het coalitieakkoord bestaat daarom niet alleen uit ambities, we hebben ook realistisch gekeken hoe we het gaan aanpakken."

Ze vindt het belangrijk dat burgers daarbij ook actief betrokken worden. "En soms moet je ze niet alleen maar betrekken, maar ook initiatief laten nemen. Het klimaat is voor iedereen belangrijk, maar we mogen ook samen profiteren. Zoals bijvoorbeeld bij de Tolhuislanden. Daar willen we inzetten op windenergie en zijn inmiddels de bewoners zelf aan de slag om te kijken wat er mogelijk is voor een gezamenlijk rendement " Ze hoort vaak dat inwoners al veel betalen en willen dat bedrijven eerst maar eens wat moeten doen. "Daarom gaan we ook met bedrijven aan de slag, zodat ook zij gaan bijdragen aan een beter milieu. Maar we kunnen niet zeggen dat particulieren tot die tijd niks hoeven doen, daarvoor is de nood te hoog."

Schuttenbeld hoopt in de komende vier jaar veel initiatieven van burgers te ontvangen, op allerlei gebieden. "Aan het eind van deze collegeperiode weten we of we op koers zijn voor onze klimaatambities. 2025 is dan heel dichtbij. Dan weten we ook of bijvoorbeeld geothermie rendabel is. En ik hoop dat we dan ook op cultureel gebied sterker staan, met veel meer mogelijkheden en broedplaatsen voor cultuurmakers met meer zichtbaarheid naar buiten toe." Voor zichzelf hoopt ze haar enthousiasme vast te houden. "Ik vind het nu al fantastisch om als wethouder aan de slag te mogen gaan. Hopelijk voel ik dat over vier jaar nog steeds."

Joop de Haan
Meer berichten