Logo peperbus.nl


Wethouder Michiel van Willigen op de fiets. "Het zou mooi zijn als inwoners van Zwolle zich sterk verbonden blijven voelen aan deze stad en de regio." (Foto: Frans Paalman)
Wethouder Michiel van Willigen op de fiets. "Het zou mooi zijn als inwoners van Zwolle zich sterk verbonden blijven voelen aan deze stad en de regio." (Foto: Frans Paalman) (Foto Frans Paalman Zwolle)

Wethouder Michiel van Willigen wil samen zoeken naar oplossingen

Zwolle - Een nieuw college: nieuwe samenwerkingen, nieuwe ideeën en nieuwe wethouders. Maar ook een paar oude bekenden. Wat drijft hen? En waar kijken ze naar uit in deze functie? De Peperbus sprak met alle wethouders over hun ideeën, hun wensen voor Zwolle en hun plannen voor de komende jaren. De komende weken plaatsen wij steeds een profiel. Vandaag: Michiel van Willigen, van de ChristenUnie.

Helemaal onbekend is Van Willigen niet als wethouder. Een jaar geleden verving hij Filip van As in het college. In de jaren daarvoor bleek hij een gewaardeerd en gerespecteerd raadslid. Dat Van Willigen de politiek in zou gaan, was echter nooit een doel. "Dat is heel natuurlijk gegroeid", legt hij uit. "Ik ben in 2001 in Zwolle komen wonen, vanwege mijn werk. Ik heb in die tijd Autodelen Zwolle opgezet, waardoor ik veel mensen leerde kennen." Die ontmoetingen zijn belangrijk voor hem. "Ook toen ik later in de kerkenraad ging, leerde ik weer mensen kennen. Door dat persoonlijke contact merkte ik hoe verschillende mensen verschillend over onderwerpen kunnen denken."

Het hielp hem toen hij aan de slag ging als gemeenteraadslid. "Ik merkte dat bij de zogenaamd heftige dossiers, mensen gingen polariseren. Bijvoorbeeld als het gaat om geluidsoverlast in de binnenstad. Zowel de voor- als tegenstanders waren daarin heel fel. Op zo'n moment wil ik juist zoeken naar een gezamenlijke oplossing." Ook bij de beslissing rondom een mogelijk AZC in Zwolle en de discussie over windmolens op bedrijventerrein Voorst was Van Willigen nauw betrokken. "Ik kreeg op een gegeven moment de vraag waarom die heftige discussies toch altijd bij mij terecht kwamen", lacht hij. "Maar ik vind dat juist mooi. Het is mijn drijfveer om mensen met elkaar te verbinden. Om verder te kijken dan de felle reactie en te zoeken naar de onderliggende drijfveren. Daar kunnen we mee aan de slag."

De portefeuille van Van Willigen behelst onder meer jeugdbeleid en jeugdzorg, onderwijs, gezondheid, burgerbetrokkenheid en de 'digitale transitie'. "Juist die burgerbetrokkenheid vind ik een mooi onderdeel van de portefeuille", benadrukt hij. "We willen meer invloed vanuit de wijken op ons lokale beleid. Alle wijken in Zwolle hebben een duidelijk eigen karakter. Dat vind ik mooi aan Zwolle. Ik wil de wijken in en mensen persoonlijk spreken. Op plekken komen waar de mensen zijn, zoals een sportpark." Dat de coalitiepartijen voorafgaand aan het collegeakkoord input vroegen van de Zwollenaren, past dan ook goed in zijn visie. "We hebben zo'n honderd zeer inhoudelijke reacties gekregen, waarin mensen hun ideeën geven over Zwolle in 2030. Het is fijn dat burgers zo meedenken, wat dat betreft is Zwolle ook een unieke stad. Geen andere grote stad heeft zo'n hoge burgerbetrokkenheid. We staan open voor initiatieven van burgers. Laat ze maar komen."

Een andere uitdaging voor Van Willigen bestaat uit het in toom houden van de zorgkosten, ook in de jeugdhulp. "Dat wordt nog een issue. We hebben absoluut meer geld nodig, maar we moeten ook zorgen dat we met het huidige budget de goede zorg te blijven leveren." Hij heeft al namens de Regio Zwolle een gesprek gehad met de andere grote Nederlandse gemeenten, om duidelijk te maken dat het budget niet toereikend is. "Ook daarin wordt Zwolle heel serieus genomen, omdat wij hier al goed functionerende sociale wijkteams hebben. Die zitten dichtbij de gezinnen en zien daardoor snel wat er speelt. Dat maakt het mogelijk om in te zetten op preventie. Daarmee maken we al grote stappen."

De komende jaren wil hij zich dan ook richten op het versterken van bestaande initiatieven. "We willen nog meer preventie. Als het wijkteam in de buurt bepaalde zaken signaleert, moeten we direct kunnen ingrijpen en mensen helpen. Zo kunnen we op langere termijn jongeren eerder helpen met hun probleem en daardoor kosten besparen op de zware zorg aan het eind van het zorgtraject. Ook bij huisartsen en onderwijs willen we aanwezig en aanspreekbaar zijn, zodat we vroeg jongeren kunnen helpen die dreigen vast te lopen, en veel minder hoeven door te verwijzen. Dubbele winst." Hij weet dat zoiets niet zomaar tot stand komt. "Daarvoor zullen we veel moeten overleggen met verschillende zorgaanbieders, zodat we met elkaar die jeugdzorg kunnen bieden die kinderen en jongeren nodig hebben."

Een bijzonder onderwerp in de portefeuille van Van Willigen is de 'digitale transitie'. "Dit onderwerp is vergelijkbaar met duurzaamheid. Een paar jaar geleden hoorde je daar bijna niemand over, nu is het niet weg te denken uit ons collegeakkoord. Dat zal met de digitale samenwerking ook zo zijn." Hij legt uit dat het onderwerp heel breed is. "We delen tegenwoordig heel veel informatie digitaal met burgers. Daarbij moeten we wel voorkomen dat het onpersoonlijk wordt. Tegelijk biedt de digitalisering ook kansen om verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen; ondernemers, overheid en onderwijs bijvoorbeeld." Ook een project als SensHagen, waarbij inwoners van Stadshagen de luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten, valt binnen zijn portefeuille. "Al die ontwikkelingen bieden ons de kans om over vier jaar een nog betere stad te zijn. Maar dan moeten we ook de ouderen of laaggeletterden erbij betrekken. Dus hulp bieden waar ze dat nodig hebben, om vervolgens samen de stad beter te maken."

Van Willigen hoopt de komende vier jaar een mooie bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van Zwolle. "Het zou mooi zijn als inwoners van Zwolle zich sterk verbonden blijven voelen aan deze stad en de regio. Ik ben niet de politiek in gegaan omdat ik dat als carrière zag. Ik wil daarom vooral geïnspireerd blijven door burgers, en mensen aan elkaar koppelen."

Joop de Haan
Meer berichten

Shopbox