Werner van Buuren haalt aantekening 'maatschappelijke stage' op VMBO-diploma

Zwolle - Het Greijdanus College in Zwolle reikte op vrijdag 6 juli aan Werner van Buuren een VMBO-diploma uit mét een aantekening voor de maatschappelijke stage (MaS). Tegen de trend in handhaaft het Greijdanus College deze stage. ‘We willen leerlingen bewust maken van hun talenten en hen helpen hoe ze die kunnen inzetten’, aldus Bart Heijboer, coördinator MaS.

Deze vorm van ‘burgerschap’ begint bij de school. Daarom zetten brugklassers zich in voor het buurtschap Schelle rondom de school. In de tweede klas gaan leerlingen zelfstandig een actie opzetten voor een goed doel. In de bovenbouw van vmbo T(H) gaan leerlingen met een vrijwilligersorganisatie aan de slag. Ze assisteren op kinderboerderij Schellerhoeve en bloemschikken met bewoners van zorginstelling Zandhove. Samenwerken met mensen met hersenletsel bij Interaktcontour en activiteiten met ouderen bij ‘Hart voor Zwolle’ behoren tot de activiteiten.

Vrijwilligerswerk

Sinds dit schooljaar is het mogelijk dat leerlingen zélf vrijwilligerswerk inzetten als maatschappelijke stage. De scholieren heeft dit gedaan in samenwerking met Dickjim Vreugdenhil, die in de afdeling deze activiteiten stimuleert. Met dit vrijwilligerswerk en de maatschappelijke stage verdienen deze leerlingen op het VMBO-diploma de aantekening ‘Maatschappelijke stage’.

Diplomauitreiking

De diplomauitreikingen zijn dit jaar extra feestelijk vanwege de uitstekende slagingspercentages. Van de 457 examenleerlingen hebben slechts 10 het dit jaar niet gehaald. Dat betekent een slagingspercentage van bijna 98 procent! Greijdanus is trots op haar leerlingen en medewerkers die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt.

Meer berichten