Logo peperbus.nl


De Schotse hooglanders in de uiterwaarden van de IJssel, met op de achtergrond Hattem.
De Schotse hooglanders in de uiterwaarden van de IJssel, met op de achtergrond Hattem. (Foto: )

Hooglanders struinen en grazen door uiterwaarden IJssel

Zwolle - Een kudde van 26 Schotse hooglanders is afgelopen weekend voor natuurbegrazing uitgezet in de uiterwaarden langs de IJssel, ter hoogte van Zwolle-Zuid. De langharige koeien blijven gedurende de eerste maand in een afgerasterd deel van de uiterwaarden om te wennen aan hun nieuwe leefgebied.

Daarna krijgen ze de ruimte om de struinen en te grazen in de 65 hectare nieuwe riviernatuur van de Scheller- en Oldenelerwaarden. De natuurbegrazing is een initiatief van Uw Stadsboer in samenwerking met het natuur-burgerinitiatief A Rocha Zwolle.

Hooglanders eten behalve gras ook brandnetels, bramen en jonge boompjes die spontaan groeien langs de nieuw gegraven geulen van de IJssel. "Vooral dat laatste is belangrijk, want in de uiterwaarden mag geen hoge begroeiing ontstaan in verband met doorstroming en hoogwaterveiligheid", vertelt Wim Eikelboom, een van de vrijwilligers van de Zwolse A Rocha-werkgroep.

De geulen in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden zijn de afgelopen jaren uitgegraven om de waterveiligheid bij Zwolle te vergroten. Het geulensystem loopt onder de in 2010 aangelegde spoorbrug van de Hanzelijn door. De geulen stromen mee in perioden van hoogwater.

"Door hun graasgedrag maken de hooglanders de nieuwe uiterwaardennatuur afwisselender. Hoe meer variatie in begroeiining, hoe meer verschillende soorten dieren en planten een plek vinden waar ze zich thuis voelen", aldus Eikelboom.

"Binnenkort plaatsen we bordjes om bezoekers in het gebied uit te leggen welke gedragsregels er gelden in de omgang met de grote grazers. Het zijn zelfredzame, gemoedelijke dieren, die niks doen zolang je ze met rust laat. Belangrijkste punt is: blijf op afstand van de runderen en doorkruis de kudde niet. Daarnaast is het belangrijk voor wandelaars: Hooglanders zien honden als een bedreiging. Dus we vragen mensen om niet met hun hond te gaan wandelen in dit natuurgebied."

Eerder dit voorjaar zijn tien Hereford-koeien losgelaten in het natuurgebied ter hoogte van de Hanzeboog, de rode spoorbrug over de IJssel. Die koeien blijven hier grazen tot het hoogwaterseizoen begint.

Meer berichten

Shopbox