Logo peperbus.nl


Foto:

Ravotten, klimmen en aan bloemen ruiken in speeltuin Jenapleinschool

Zwolle - De Torteltuin, de kersverse natuurlijke speeltuin van de Jenapleinschool in Assendorp, wordt vrijdag 25 mei om 11.00 uur officieel geopend. Met een verhalenverteller, een picknick met alle kinderen en hun ouders uit de onderbouw en zaaisessies in de moestuin en de bloembedden.

Docenten van de Jenapleinschool, het bestuur en natuurlijk de leerlingen zelf hadden al lang de droom om een natuurlijke speeltuin op het achterplein van de school te maken, met veel groen en weinig steen. Nu is het zover. "Het nieuwe plein is een feest", zegt docente Iris Bevers. "Onze kinderen kunnen ravotten, klimmen en aan bloemen ruiken in de pauze. Het is een heel uitdagende plek geworden waar kinderen kunnen samenwerken, hun grenzen opzoeken en op ontdekkingstocht gaan met elkaar. We zijn er heel trots op."

In de nieuwe speeltuin kan geklommen worden op boomstammen, in de waterspeelplaats kunnen kinderen met water en modder spelen en er is een amfitheater van robiniahout waar les kan worden gegeven. Het hoogtepunt is de boomhut, omgedoopt tot 'torenkamertje' naar de verhalen van Pluk van de Petteflet, die hoog en stoer op het plein uitkijkt. Tussen al deze speelplekken ruist de bamboe, groeit de appelboom en bloeien stokrozen en geraniums. Een prettige bijkomstigheid is dat de vergroening van het plein ook een grote bijdrage levert aan het tegengaan van hittestress, droogte en overbelasting van het riool bij zware hoosbuien.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft om deze reden een belangrijke financiële bijdrage gedaan om het project mogelijk te maken. "'Het regent tegenwoordig vaker en harder", legt bestuurslid Hans de Jong van het waterschap uit. "Aan de andere kant komt droogte ook steeds meer voor. We kunnen hierop anticiperen door meer groen en minder tegels te gebruiken en door regenwater af te koppelen
van het riool. Voor de waterpomp van de Jenapleinschool wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van regenwater dat op het dak van de school valt, zo wordt het riool minder belast. Een uitstekende oplossing."

Ook in 2018 ondersteunt Waterschap Drents Overijsselse Delta gezamenlijke initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen met de speciale 'klimaatsubsidie'. Hiermee wil het waterschap acties om de eigen straat en leefomgeving 'klimaatproof' in te richten stimuleren. De maximale subsidie per initiatief is 50 procent van de kosten, met een maximum bijdrage van 10.000 euro.

Ouders van Jenapleinkinderen investeerden hun vrije uurtjes in het verhuizen van kippen, zand kruien, tegels lichten, muurtjes metselen en timmeren. De speeltuin is verder gerealiseerd met financiële steun van Het Hervormd Weeshuis en Natuur en Milieu Overijssel en het harde werk van ontwerpbureau Twintig10, ecologisch hoveniersbedrijf Anno2000 en de Groene Welle.

2 reacties
Meer berichten

Shopbox