Logo peperbus.nl

Groep Mindfit voor ouder en kind bij stress in huis

Zwolle - Kadera en Mindfit starten donderdag 31 mei met Storm & Spetters. Dit is een ouder-kindgroep voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Bedoeling is om de band tussen ouder en kind te versterken, te ondersteunen bij een gesprek over ruzies en huiselijk geweld, en ouders en kind leren om over verschillende (schuld) gevoelens te praten. Ook het samen leuke ervaringen opdoen is daarbij belangrijk.

Achterliggende gedachte is dat stress komt bij iedereen wel eens voor komt. Misschien door lastige omstandigheden, misschien gewoon door drukte. Waar stress ook vandaan komt, het kan de gemoederen in een gezin hoog op laten lopen. Dit kan een ruzie of heftige uitbarsting tot gevolg hebben. Kinderen kunnen in dergelijke situaties op de achtergrond raken. Ouders denken vaak dat hun kinderen weinig tot niets meekrijgen van stress thuis, maar kinderen merken spanningen in huis altijd op. Ook als ze nog klein zijn. Daarom is het heel belangrijk om aandacht te hebben voor kinderen in stressvolle gezinssituaties.

Deze groep start op donderdagmiddag 31 mei van 15.30 tot 17.00 uur bij Gift City aan de Rietenweg 12A. De groep bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten. Voorafgaand aan deelname is er een kennismakingsgesprek. Deze groep is bedoeld voor ouders en kinderen uit Zwolle en deelname is kosteloos.

Voor aanmeldingen of meer informatie: Mindfit, 038 - 4675680 of wmo@mindfit.nl.

Meer berichten

Shopbox