Column

Meer gymles

Al jaren is er een discussie gaande over het belang van voldoende lessen bewegingsonderwijs door een vakdocent. Helaas is het in Nederland meer regel dan uitzondering dat kinderen slechts een keer per week gymles krijgen van een groepsleerkracht. Bewegingsonderwijs is echter een vak op zich: gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs (uitzonderingen daargelaten) is beter voor de motorische ontwikkeling van het kind. Naast bovenstaand gegeven is de frequentie van de gymles ook bedroevend. De meeste scholen hebben slechts een of twee keer 45 minuten gymles per week. Met aftrek van de omkleedtijd bewegen de kinderen slechts 25 minuten. Al jaren strijden de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), de vakdocenten en heel veel andere betrokkenen voor meer gymlessen. Onlangs bleek weer duidelijk dat we in Nederland niet goed bezig zijn! Het meest recente onderzoek concludeerde namelijk dat de jeugd van tegenwoordig een motorische achterstand heeft opgelopen. In Zwolle is dat niet anders, maar er is op dit moment wel een positieve ontwikkeling gaande. Zo heeft het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle bewust gekozen voor minimaal een keer per week een gymles van een vakdocent op alle scholen. een goed begin, maar als vakidioot en sportliefhebber ben ik nog niet tevreden.

In sporthal het Anker hebben we een maandje geleden een studiedag georganiseerd voor ongeveer 400 medewerkers van Vivente (Christelijk Onderwijs) met als thema bewegen en vitaliteit. Ook binnen deze onderwijsgroep staat het belang van bewegen in al z'n diversiteit op de agenda. Gelukkig zijn er ook scholen die, onafhankelijk van het bestuur, zelf kiezen voor een vakdocent bewegingsonderwijs. Dit is iets wat ik enorm toejuich, want bottom up is altijd het beste.

Waarschijnlijk onbewust, maar door mijn Zwolse held in Den Haag is alles in een stroomversnelling gekomen. Onze minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, heeft een regeling ingevoerd voor werkdrukverlaging. Scholen krijgen per kind een bepaalde subsidie en de groepsleerkrachten mogen zelf bepalen hoe ze deze gelden inzetten. Voor veel groepsleerkrachten was dat het duwtje in de rug dat ze nodig hadden om te kiezen voor een vakdocent bewegingsonderwijs. Mijn telefoon stond afgelopen week roodgloeiend, de ene na de andere school heeft de vraag voor een vakdocent bij mij neergelegd. In een aantal gevallen gaat het om het eerste uur, maar zijn ook veel scholen die voor twee uur gymles gaan. Zoals aangegeven; dit was vast niet de intentie van Arie Slob, maar wel een mooi en positief gevolg.

Wij leveren als organisatie graag een bijdrage om de Zwolse jeugd te voorzien van goed en kwalitatief bewegingsonderwijs. Mijn ambitie is om op alle scholen minimaal twee keer per week een vakdocent bewegingsonderwijs in te zetten. Zo ver zijn we nog niet, maar zoals het Zwolle betaamt zijn we (mede dankzij Arie Slob) op de goede weg. Voldoende gymles door een vakdocent levert naast een brede motorische ontwikkeling ook een positieve bijdrage aan het concentratievermogen en de leerresultaten van onze kinderen. Een echte win-winsituatie dus. Heeft uw kind al twee uur gymles van een vakdocent? Vraag er naar op school. Zo maken we mijn ambitie werkelijkheid!

Roger Knoops (manager SportService Zwolle)

Meer berichten