Column

Voorkomen

GroenLinks, Swollwacht, ChristenUnie en VVD hebben hun toekomstvisies naast elkaar gelegd en daaraan een inspirerend beeld van Zwolle in 2030 overgehouden. Er zijn punten van overeenstemming, maar ook verschillen. Hun beeld, neergelegd in de Schets van Zwolle, wordt nu voorgelegd aan de inwoners van onze stad. Men is nieuwsgierig welke ideeën er leven bij de Blauwvingers. Enerzijds is deze actie natuurlijk positief te waarderen. De burger kan niet genoeg worden betrokken bij de keuzes die de stad moet gaan maken. Maar anderzijds is het ook vreemd. De burger heeft in maart immers niet voor niets zijn stem uitgebracht en daarmee duidelijk gemaakt wat hij of zij belangrijk vindt.

Wat mij betreft, u had vast niet anders verwacht, mag het streven naar af(uit)stel van de opening van Lelystad Airport met stip op één staan. Als volger van alle ontwikkelingen rond het vliegen in Nederland kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat we in het pak worden genaaid. We worden 'geschiphold' en opgezadeld met heel veel ellende. De landelijke politiek kijkt de andere kant op en durft de gevolgen van een uit- of afstelbesluit niet aan. Dat schreeuwt in de regio dus om krachtige stellingname. Hoofdpunt dus van het nieuwe college akkoord!

Bestuurskundige en Schiphol expert Roel in 't Veld sprak onlangs wat dit betreft klare taal. "We moeten een kleiner Schiphol (en dus geen Lelystad) accepteren of tot verplaatsing overgaan. Anders is het probleem onoplosbaar en krijgt na Amsterdam heel Nederland te maken met ziekmakende overlast". En ook onze minister moest toegeven dat optreden tegen geluidsoverlast niet kan. Nu niet en straks ook niet. Er worden namelijk geen normen opgenomen in de wet. In feite worden we dus vogelvrij verklaard.

Blijft de vraag of we in Zwolle en wijde regio het kabinet en Schiphol blijven geloven. Of is de maat nu echt vol als blijkt dat men geen feitelijke maatregelen wil nemen op het gebied van normen en de herindeling van het luchtruim niet op voorhand regelt? Ons huidige en nieuwe college lijkt in dit verband haar tanden niet te willen laten zien. Te goed van vertrouwen, naïef, noemde ik dat al eens. Op de vraag wat we vinden van hun Schets zou ik dan ook willen antwoorden dat absolute prioriteit moet worden gegeven aan een laagvliegverbod. Tweede hoofdpunt van het nieuwe college akkoord dus!

Vechten tegen de bierkaai? Mogelijk wel. In dat geval is misschien een next-best oplossing wat men in Boston heeft ingevoerd. Daar heeft men besloten dat iedereen die woont in de zone van geluidhinder van het vliegveld geen of fors minder OZB betaalt. Het geld dat men hiermee uitspaart kan geïnvesteerd worden in isolatie van de woning. Of in extra vakantie zodat men er nadien weer even tegen kan. Gek genoeg blijkt het nog te werken ook. Protesten verstommen en er zijn zelfs mensen die vanwege deze 'subsidiering' willen verhuizen naar deze geluidshinderzone.

Maar ik raad u toch aan te kiezen voor een Schets van Zwolle zonder laagvliegers. Lerend van Schiphol lijkt mij 'voorkomen is beter dan genezen' de lijn die de Zwolse politiek keihard zou moeten volgen.

Frits Smit

Meer berichten