Tuinontwerper Harry Pierik (met hoed) hielp de buurtbewoners met de aanleg van de groenplekken.
Tuinontwerper Harry Pierik (met hoed) hielp de buurtbewoners met de aanleg van de groenplekken.

Bewoners Eendrachtstraat richten groenplekken in

Zwolle - Bewoners van de Eendrachtstraat hebben het initiatief genomen om hun straat groener te maken. Zij hebben een voorstel gemaakt dat door de buurt en de gemeente is goedgekeurd. Drie drie groenplekken zijn onlangs ingericht.

De straat is groener gemaakt door een aantal parkeerplaatsen in de straat te veranderen in groenplekken. Daarmee heeft de buurt gelijk een goede maatregel genomen om de straat klimaatbestendig te maken: te veel regenwater wordt door het groen en de grond sneller afgevoerd en daarmee voorkomen ze wateroverlast.


Met subsidie van de Provincie Overijssel, het Waterschap, een bijdrage van de gemeente Zwolle en de inzet van bewoners is het sein op groen gezet om deze plannen uit te voeren.
In Assendorp hebben veel bewoners een auto waardoor er een hoge parkeerdruk is. Het maken van drie extra groenplekken in de straat betekent het verlies van één parkeerplaats. Hier zijn afspraken over gemaakt. Na een jaar wordt het parkeren geëvalueerd.

Dit initiatief is een van de activiteiten van bewoners om van Assendorp een vitale en gezonde wijk te maken die klaar is voor de toekomst. www.zwolle.nl/assendorp
Bewoners in alle wijken nemen initiatieven om iets te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. De gemeente helpt graag bij dit soort acties.

www.zwolle.nl/doemee

Meer berichten