Foto: Anton Cramer
Peperkorrels

Ouderen willen betaalbaar wonen

Het kan u bijna niet ontgaan, de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De vierjaarlijkse strijd om een zetel in de raadzaal van het Zwolse stadhuis is inmiddels ontbrand. Op 21 maart gaat hopelijk iedereen van 18 jaar en ouder naar één van de bijna zeventig Zwolse stembureaus. Tot die tijd doen de deelnemende politieke partijen er alles aan om u te bewegen te gaan stemmen en als het even kan op hun partij. De kandidaten hijsen zich in partijgekleurde jasjes, knopen sjaals om hun nek, bakken cakes, schenken chocolademelk of delen kleine cadeautjes uit. Bijna iedere avond laten zij zich zien op een verkiezingsdebat. In kerken, verzorgingstehuizen, scholen of gewoon in het café. In de weekeinden zijn de wijken vaak het jachtgebied van de politici.

(door Anton Cramer)

Mijn persoonlijke beeldvorming wordt thuis bepaald door de klassieke en sociale media. Vooral in die laatste categorie spoelen de vrolijk getoonzette foto's als een vloedgolf over mij heen. Een enkele keer lijkt het alsof er een debat ontstaat, maar dat verzandt dan net zo snel als dat het kwam. Vorige week woensdag streek het gezelschap neer in de grote zaal van verzorgingstehuis De Terp. Het ouderenbeleid stond op de agenda. Verkiezingstijd zonder debatavond is als het eten van aardappels zonder zout. Om je beeld alleen door de media te laten kleuren is tamelijk eenzijdig. Dus op naar het verzorgingstehuis. Ik was niet de enige die dat dacht. Velen waren met mij. Direct al een heel ander beeld op m'n netvlies dan via die sociale media. Ik had de kiezer in beeld en niet hun aanstaande vertegenwoordigers.

De zaal zat vol. Op een podium de acht kandidaten, daarvoor de ouderen en achterin jongere toehoorders. Hugo de Jonge de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was er ook. Op weg naar een afspraak in Hardenberg reed hij even langs De Terp en vertelde over een 'Pact voor Ouderenzorg' dat hij de dag daarop zou tekenen. Speerpunten daarin zijn de kwaliteit van de zorg aan huis, betere kwaliteit in de verpleeghuizen en het bestrijden van de eenzaamheid onder ouderen. Zevenendertig procent van de Zwolse ouderen is eenzaam, volgens de minister.

Toen het bliksembezoek was afgelopen was het de beurt aan de volksvertegewoordigers in spé. Martin Bleijenburg (D66) beloofde te zullen voortbouwen aan de mooie stad die de ouderen hebben opgebouwd. Sandra Drost van de SP sprak over meer betaalbare huizen voor ouderen. Norman Finnies zegde namens GroenLinks een stadspas toe voor senioren. Zodat zij meer kunnen meedoen aan activiteiten. Namens de VVD kondigde Annemee van de Klundert aan dat een half miljoen extra voor de sport ook ten goede zou komen aan de Zwolse 60-plussers.

Reinier Mulder sprak namens de ChristenUnie over ouderen als zijn inspiratiebron. CDA'er Leo Elfers gaat zich hard maken voor de koopkracht van de senioren. Sylvia Bruggenkamp van Swollwacht meldde dat de doelgroep in Zwolle er door heen zitten en dat haar partij daar iets aan gaat doen. Youcef Ben Ali sprak namens de PvdA mooie woorden over het herstellen van verbindingen en het aanpakken van de eenzaamheid.

De Zwolse senioren lieten zich in het debat horen. Hun zorg gaat vooral uit naar betaalbare woningen. Aangehaald werden voorbeelden in Westenhage en de onlangs in gebruik genomen Krasse Knarrenhof in de Aalanden. Huizen die niet betaalbaar zijn voor de doelgroep. Daar moet de politiek veel meer aandacht voor hebben en er voor zorgen dat die woningen voor iedereen voordeliger worden. "Waar een politieke wil is, is ook een weg", klonk het antwoord strijdbaar vanaf het podium.

Opvallend vaak waren de politieke partijen het met elkaar eens. Slechts af en toe rimpelde het debat. En de dames en heren hadden heel veel woorden nodig om uit te leggen waar ze voor stonden. Negentienduizend ouderen zullen 21 maart laten weten naar wie hun stem gaat.

Meer berichten