Lezing over Mien Ruys in Waanders in de Broeren

Zwolle - Onderzoeker en auteur Leo den Dulk vertelt zaterdag 10 maart van 10.30 tot 11.30 uur in Waanders in de Broeren over het werk en het leven van Mien Ruys.

Lange tijd was Mien Ruys de enige Nederlandse tuin- en landschapsarchitect die in brede kring bekendheid genoot. In het buitenland wordt zij gezien als een van de belangrijke vertegenwoordigers van de moderne stroming in de tuin- en landschapsarchitectuur. Hoe haar werk zich ontwikkelde, hoe het is ingebed in de tijd en hoe zij zich van tijdgenoten onderscheidde vormt het onderwerp van het boek Zoeken naar de heldere lijn. Entree is vrij, wel graag aanmelden via www.waandersindebroeren.nl

Meer berichten

Shopbox