Foto: Anton Cramer
PEC Zwolle

Henk Heideveld weet altijd te verrassen

Zwolle - De hoofdpersoon van het boek 'Het laatste nieuws over God komt uit Zwolle' warmt zich bij een vuurtje na een zwempartij in de Agnietenplas. Hij staat twee aangesnelde agenten te woord die hem vragen waar "wij mee bezig zijn". Het antwoord is een citaat uit de Koran: "Zie, jij bent het die opgeroepen wordt ter wille van Allah te geven".(Soera 47:38). Daarom zal ik het komend jaar in Salland en de IJsselsteden mijn waardevolle inzicht gaan verkondigen". Een van de agenten reageert met "Jezus, een moslim". Waarop de hoofdpersoon de diender dankt voor zijn nieuwe voornaam. "Want Jezus betekent, God is redding". Dit fragment is typerend voor het lijvig werk van Henk Heideveld, dat vorige week werd gepresenteerd bij Waanders in de Broeren.

(door Anton Cramer)

Henk Heideveld manifesteert zich al decennia in Zwolle en omstreken. Zijn beeldende kunstwerken sieren menig kantoor en huiskamer. Op zijn cv staan ettelijke solo- en groepsexposities. Ook laat hij zich regelmatig zien tijdens, zoals hij het zelf noemt, performances. Spektakelstukken is een fraaier woord voor bijvoorbeeld de wandeling over de boog van de oude IJsselbrug in 1980 bij windkracht zeven. Of een optreden in de rust van een wedstrijd van PEC, waarbij Henk ballen trapte langs zelf uitgezette lijnen. Overigens heeft Heideveld ook nog in het grijze verleden op de loonlijst van PEC Zwolle gestaan, maar zat meer op de reservebank dan dat hij voetbalde.

De hoofdpersoon strooit met enige regelmaat peperkorrels in de stad. Telkens weet hij weer te verrassen en aandacht te trekken. Zo ook vorige week woensdagavond in de Boekenkerk van Zwolle.Hij presenteerde 'zijn' avond soepeltjes, zong liederen, sprak diepzinnige woorden. En toonde zich schrijver van het werk waar hij veertig jaar aan heeft gewerkt. En dat moesten we weten.

Het restaurantdeel van de Broerenkerk zat propvol familie, bekenden en minder bekenden. De bijeenkomst was tevens aangekondigd met de benoeming van Heideveld tot stadsprofeet door de Partij Voor Cultuur. Daar werd van afgezien, omdat 'de profeet' lid blijkt van een politieke partij en dat past niet in de gedachtenwereld van de PVC.

In feite zaten we allemaal onder de gewelven naar een fraai stukje hedendaags theater te kijken. Noem het gerust een 'performance 2.0' die Heideveld ons dit keer voorschotelde. Er was een orkest met strijkers en blazers, gastheer Wim Waanders fungeerde als gelegenheidgever, Eefke Meijering was present, evenals kunsthistoricus Paul Laarakkers, die het werk van Heideveld nader duidde. Schrijver Kader Abdollah en stadspastor Mariska van Beusichem flonkerden met rake typeringen en beschouwingen.

De stadspastor was één van de uitverkoren die het manuscript van het boek mocht lezen. Zij typeerde het werk als een kunstwerk dat haar spirituele intuïtie aansprak. Ze noemde hem een postmoderne en mystieke kunstenaar die staat voor het begrip naastenliefde. "Wie naastenliefde vorm geeft in woord in daad, heeft mijn zegen", besloot ze symbolisch.

Kader Abdollah schetste hilarisch zijn eerste ontmoeting. Hij karakteriseerde het boek als monnikenwerk. Hij gaf het publiek het advies het boek te kopen, maar niet om te lezen. "Zet het op de schoorsteenmantel als een kunstwerk". En tot Henk sprak hij de woorden "Jij bent zelf je hedendaagse kunstwerk".

En dan was er nog het briefje van monseigneur Paolo Borgia, de secretaris van paus Franciscus. Hij werd bedankt voor de gift en de monseigneur verzekerde dat het boek een plaatsje zou krijgen in de pauselijke bibliotheek van het Vaticaan. De trots van de kunstenaar was duidelijk zichtbaar op zijn glunderend gezicht.

Heideveld verraste zijn publiek nog op een treffende anekdote. Over het moment dat zijn boek voltooid was. Zijn zoon Thomas en zijn vrouw Anneke Wilbrink waren op gehoorsafstand, toe hij de woorden sprak "Het is af". "Wat doe je op zo'n moment? Ik zong het Wilhelmus".

'Het laatste nieuws over God komt uit Zwolle' ligt voor 19,95 euro in de winkel. Stadspastor Mariska van Beusichem op de omslag: "Ik heb er uitbundig om moeten lachen".

Meer berichten